Mistrovství Jižní Moravy mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

AK Hodonin-logo 2 LogoVelke

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Hodonín,z.s.

Datum

02.06.2019

Místo

Hodonín (Stadion U Červených domků, Sukova 41, Hodonín )

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Lukáš Lípa 730553944 akhodonin@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Petr Šíma
Lékař Marta Hanková
Časomíru zajišťuje Jaromír Kalábek
Výsledky zpracoval Petr Šíma 606394440 petrs.sprint@tiscali.cz

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí hlavní rozhodčí podle výkonnosti na základě přihlášek.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Soutěžící v technických disciplínách, vyjma výšky a tyče, absolvují v soutěži 4 pokusy bez finále z důvodu sloučení kategorií.

V technických disciplínách bude omezen start na 12 závodníků v kategorii dle dosažených výkonů. 

Opravený časový pořad dle počtu přihlášených bude zveřejněn nejpozději v pátek do 18:00 hodin vč. případných škrtů na požadované množství 12 závodníků.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v tribuně stadionu od 8:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 22.5.2019 do čtvrtku 30.5.2019 do 20:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Pro dlouhé běhy dostanou závodníci při prezentaci na startu.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v budově za startem.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu a slouží pouze pro převlečení. Za přípradné ztráty pořadatel neručí. Tribuna bude přístupná z bočních vstupů.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v tribuně stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz po spončení soutěže.

Časový pořad

neděle, 2.6.2019

Čas Disciplíny
09:30 5000 m Jři Finále 5000 m M Finále
10:00 100 m př. Dky Finále výška Dky Finále výška Jky Finále výška Ž Finále tyč Dky Finále tyč Jky Finále tyč Ž Finále dálka Dci Finále dálka Jři Finále dálka M Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále
10:10 100 m př. Jky Finále 100 m př. Ž Finále
10:20 110 m př. Dci Finále
10:30 110 m př. Jři Finále 110 m př. M Finále
10:45 100 m Dky Rozběh
10:50 100 m Jky Rozběh 100 m Ž Rozběh
11:00 100 m Dci Rozběh výška Dci Finále výška Jři Finále výška M Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Jky Finále koule 4kg Ž Finále
11:10 100 m Jři Rozběh
11:15 100 m M Rozběh
11:30 800 m Dky Finále 800 m Jky Finále 800 m Ž Finále tyč Dci Finále tyč Jři Finále tyč M Finále dálka Dky Finále dálka Jky Finále dálka Ž Finále disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále disk 2kg M Finále
11:40 800 m Dci Finále
11:50 800 m Jři Finále 800 m M Finále
12:00 100 m Dky Finále
12:05 100 m Jky Finále 100 m Ž Finále
12:10 100 m Dci Finále
12:15 100 m Jři Finále
12:20 100 m M Finále
12:30 400 m Dky Finále disk 1kg Dky Finále disk 1kg Jky Finále disk 1kg Ž Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g Jři Finále oštěp 800g M Finále
12:35 400 m Jky Finále 400 m Ž Finále
12:40 400 m Dci Finále
12:45 400 m Jři Finále 400 m M Finále
13:00 300 m př. Dky Finále
13:05 trojskok M Finále trojskok Dci Finále trojskok Jři Finále
13:10 300 m př. Dci Finále
13:25 400 m př. Jky Finále 400 m př. Ž Finále
13:35 400 m př. Jři Finále 400 m př. M Finále
13:45 oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Jky Finále oštěp 600g Ž Finále
13:50 3000 m Dky Finále 3000 m Jky Finále 3000 m Ž Finále
14:05 trojskok Ž Finále trojskok Jky Finále trojskok Dky Finále
14:10 3000 m Dci Finále
14:25 200 m Dky Finále
14:35 200 m Jky Finále 200 m Ž Finále
14:40 200 m Dci Finále
14:45 200 m Jři Finále
14:50 200 m M Finále
15:00 1500 m Dky Finále 1500 m Jky Finále 1500 m Ž Finále
15:10 1500 m Dci Finále 1500 m Jři Finále 1500 m M Finále
15:20 4x100 m Dky Finále 4x100 m Jky Finále 4x100 m Ž Finále
15:25 4x100 m Dci Finále 4x100 m Jři Finále 4x100 m M Finále
15:30 4x400 m Dky Finále 4x400 m Jky Finále 4x400 m Ž Finále
15:35 4x400 m Dci Finále 4x400 m Jři Finále 4x400 m M Finále

Stravování

Otevřen bufet za cílem.

Parkování

Doporučujeme z důvodu malé kapacity parkoviště stadionu využít parkování u sportovní haly TEZA vzdálené cca 250 m od stadionu.

Loga