Vrhačská záplata

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Hradec Králové

Datum

28.5.2019

Místo

Hradec Králové

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Milan Brzek 607772590
Hlavní rozhodčí Ing. Pavel Vilímek
Vedoucí ceremonielu Kamila Doležalová
Výsledky zpracoval Bc. Dana Prokopová

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Závod je vypsaný zejména pro mládežnickou kategorii dorost a juniorstvo Královéhradeckého kraje, když v rámci KPD se jim nedostalo možnosti startovat ve svých disciplínách ve všech kolech.

Pořadatel si vyhrazuje právo časový program upravit dle počtu přihlášených

Soutěže

Dorostenci koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg
Dorostenky koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg
Juniorky koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg
Junioři koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg
Muži koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg
Ženy koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg
Žáci koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg
Žákyně koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

Za jeden start je poplatek stanoven na 100 Kč, nezbytné uhradit před započetím závodu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) nejpozději do 10:00 v den závodu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které musí nejpozději 45 minut před zahájením závodu předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu

Časový pořad

úterý, 28.5.2019

Čas Disciplíny
16:30 koule 3kg Dky koule 3kg Žky koule 4kg Jky koule 4kg Žci koule 4kg Ž koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
17:30 disk 0,75kg Žky disk 1kg Žci disk 1kg Dky disk 1kg Ž disk 1kg Jky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
18:30 kladivo 3kg Žky kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Žci kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Jky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M