2.kolo KPD mladšího žactva sk. C

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Turnov, z. s.

Datum

06.06.2019

Místo

Turnov (Městský stadion Ludvíka Daňka, Skálova 207 Turnov 511 01)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu František Svoboda
Hlavní rozhodčí Miroslav Gregor
Řídící soutěže družstev Petr Šindelář

Startují

ročníky 2002 - 2003
ročníky 2006 - 2008
ročníky 2006 - 2008

Soutěže

Dorostenci 2000 m př.
Ml. žáci 150 m, 60 m př., 4x100 m, výška, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 150 m, 60 m př., 4x100 m, výška, koule 2kg, oštěp 400g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

V I. patře zázemí atletického stadionu. Závodní kancelář otevřena od 14.30 do 15.00 hod. Vedoucí závodní kanceláře p. Aleš Drahoňovský.

Prezentace:  Před závodem se provádějí pouze škrty v předběžných přihláškách. Mladší žactvo musí být registrováno. Vedoucí družstev předají do 14.45 hod. řídícímu sestavy štafet a obdrží od pořadatele předběžnou přihlášku, ve které provedou škrty a zpět vrátí pořadateli.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do středy 5. 6. 2019 do 20.00 hod.

 

Šatny

V areálu stadionu / za ztrátu věcí pořadatel neručí

Časový pořad

čtvrtek, 6.6.2019

Čas Disciplíny
15:30 4x100 m Žkm
15:45 4x100 m Žcm výška Žkm oštěp 400g Žkm
16:00 výška Žcm oštěp 500g Žcm
16:40 60 m př. Žkm koule 2kg Žkm
17:00 60 m př. Žcm
17:20 150 m Žkm koule 3kg Žcm
17:50 150 m Žcm
18:10 2000 m př. Dci

Stravování

V areálu stadionu 

Další informace

 Ve všech kolech soutěže startují žáci a žákyně ve dvou individuálních disciplínách a štafetě. Družstvo tvoří 16 členů. V soutěži v poli má každý závodník 3 pokusy. Všechny běhy se běží přímo na čas. Každá disciplína je bodována 40-39-38-…-2-1 bod. Štafety jsou bodovány 40-36-32-…atd. Výsledek družstva je dán součtem bodů všech členů družstva ve všech disciplínách. V každém kole je zařazena jedna štafeta. Do finále postupují 3 družstva ze skupiny. Je povolen start nejmladšímu žactvu – ročníku 2008. 2.kolo-  150m –60m př. –výška– koule-oštěp (D-400g, H-500g) - 4x100m

      Prosíme o dodržování maximální bezpečnosti při závodech!

Možnost rozhazovat se až pod dozorem rozhodčích vždy 10 min. před začátkem disciplíny!!!