2. kolo KP JMK atletických družstev starších žáků a starších žákyň

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub AHA Vyškov, z. s.

Datum

01.06.2019

Místo

Vyškov (Atletický stadion za parkem, Mlýnská 10, Vyškov)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jiří Hajzler 702174796 jirkahajzler@seznam.cz
Ředitel závodu Ing. Luboš Stloukal 606 747161 stloukal@lsfacility
Hlavní rozhodčí Jiří Kubíček
Technický ředitel Pavel Stejskal
Řídící soutěže družstev Zbyněk Chlumecký 777604585 zbynekc@seznam.cz
Hlasatel Mgr. Luboš Kadlec
Lékař ČČK - Danuše Adamcová
Časomíru zajišťuje Ivo Čechmánek 607297205

Startují

ročníky 2004 - 2007
ročníky 2004 - 2007

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči:

Výška žáci:

1,36; 1,41; 1,46; 1,51; 1,56; 1,61; 1,66; 1,69; 1,72; 1,75 m ...

Výška žákyně:

1,26; 1,31; 1,36; 1,41;1,46; 1,51; 1,54; 1,57; 1,60 m ...

Tyč žáci, žákyně:

určí techničtí delegáti podle výkonnosti.

Základní a postupové výšky u skoku vysokého i skoku o tyči mohou být upraveny dle výkonnosti přihlášených atletů.
 

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8.30 hod., bude řádně označena.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 27. 5. do pátku 31. 5. 2019 do 20 hod.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla budou mít závodníci na bězích 800 m a delších.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží a v průběhu soutěže je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovací rovince s bloky a překážkami, ev. v přilehlých plochách stadionu nebo v parku Smetanovy sady.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v řádně označené vážírně.

Šatny

Šatny se sprchami jsou k dispozici v tribuně stadionu a na sportovní hale za parkem. Budou řádně označeny. Šatny slouží k přeslékání a osobní hygieně atletů, neslouží k odkládání osobních věcí a zavazadel.     

Zdravotní služba

ČČK - Danuše Adamcová

Časový pořad

sobota, 1.6.2019

Čas Disciplíny
10:00 výška Žci Finále kladivo 3kg Žky Finále kladivo 4kg Žci Finále
10:20 100 m př. Žky Finále oštěp 500g Žky Finále
10:30 100 m př. Žci Finále dálka Žky Finále
10:45 60 m Žky Rozběh
10:55 60 m Žci Rozběh tyč Žky Finále tyč Žci Finále
11:15 800 m Žky Finále
11:25 800 m Žci Finále disk 1kg Žci Finále
11:40 60 m Žky Finále výška Žky Finále oštěp 600g Žci Finále
11:50 60 m Žci Finále
12:05 300 m Žky Finále dálka Žci Finále
12:25 300 m Žci Finále
12:50 150 m Žky Finále disk 0,75kg Žky Finále
13:10 150 m Žci Finále koule 4kg Žci Finále
13:30 1500 m Žky Finále
13:50 1500 m př. Žci Finále
14:15 200 m př. Žky Finále koule 3kg Žky Finále
14:30 200 m př. Žci Finále
14:55 4x60 m Žky Finále
15:10 4x60 m Žci Finále

Stravování

Restaurace - zahrádka U divikých koček.

Restaurace "Aréna" na ZS.

Restaurace "7 nebe" na bazénu.

Parkování

Parkování BUS u ZS nebo u PDA (ulice Dědická). Os. auta i u tribuny atletického stadionu za parkem (ulicí Hrnčířskou, POZOR: max. výška auta 3,2 m).