Krajské přebory jednotlivců juniorstva a dorostu LKAS 2019

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Slovan Liberec, z.s.

Datum

01.06.2019

Místo

Liberec (SPORT PARK atletický stadion v Horním Růžodole.)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Mgr. Petr Jeřábek 608280509 p.jer@seznam.cz
Ředitel závodu Mgr. Vít Zákoucký 728239500 vzakoucky@volny.cz
Hlavní rozhodčí Kateřina Nohýnková
Lékař Vodní záchranná služba Petr Jenka
Časomíru zajišťuje Chvála Matěj 733383364 gorannit@centrum.cz
Výsledky zpracoval Mgr.Jeřábek Petr 608280509 p.jer@seznam.cz

Startují

ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 300 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 300 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v kamerovém domku na tribuně od 9:00 hodin. 

Startovné

Startovné 60,- Kč za start

Závodníci startující mimo KP platí dvojnásobné startovné

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 24.5.2019 8:00 do 31.5.2019 20:00

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v přilehlých sektorech.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na kamerovém domku. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na kamerovém domku, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Stanoviště zdravotnického dozoru je v cílovém prostoru v automobilu VZS.

Časový pořad

sobota, 1.6.2019

Čas Disciplíny
10:00 100 m př. Dky Běh 01 výška Jři výška Dci dálka Jky dálka Dky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři oštěp 500g Dky oštěp 600g Jky
10:10 100 m př. Jky Běh 1 tyč Jři tyč Dci
10:20 110 m př. Dci Běh 1
10:30 110 m př. Jři Běh 1
10:40 100 m Dky Rozběh 1
10:45 100 m Jky Rozběh 1
10:50 100 m Dci Rozběh 1
10:55 100 m Jři Rozběh 1
11:00 800 m Jky Běh 1 800 m Dky Běh 1 dálka Jři dálka Dci kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři
11:10 800 m Jři Běh 1 800 m Dci Běh 1
11:20 100 m Dky Finále
11:25 100 m Jky Finále
11:30 100 m Dci Finále výška Jky výška Dky Finále
11:35 100 m Jři Finále
11:40 400 m Dky Běh 1
11:45 400 m Jky Běh 1
11:50 400 m Dci Běh 1 tyč Jky tyč Dky
11:55 400 m Jři Běh 1
12:00 trojskok Jky trojskok Dky koule 3kg Dky koule 4kg Jky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři
12:10 300 m př. Dky Běh 1
12:20 300 m př. Dci Běh 1
12:30 400 m př. Jky Běh 1
12:40 400 m př. Jři Běh 1
12:50 200 m Dky Běh 1
12:55 200 m Jky Běh 1
13:00 200 m Dci Běh 1 trojskok Dci trojskok Jři koule 5kg Dci koule 6kg Jři disk 1kg Dky disk 1kg Jky
13:05 200 m Jři Běh 1
13:10 1500 m Dky Běh 1 1500 m Jky Běh 1
13:20 1500 m Jři Běh 1 1500 m Dci Běh 1
13:30 4x100 m Dky Běh 1
13:40 4x100 m Jky Běh 1
13:50 4x100 m Dci Běh 1
14:00 4x100 m Jři Běh 1
14:10 4x400 m Dky Běh 1
14:20 4x400 m Jky Běh 1
14:30 4x400 m Dci Běh 1
14:40 4x400 m Jři Běh 1

Stravování

Občerstvení lze zakoupit v v centru A-styl nebo v restauraci Stadion.

Další informace