2.kolo KPD LKAS mladšího žactva skupina A

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Slovan Liberec, z.s.

Datum

6.6.2019

Místo

Liberec (Atletický stadion SPORT PARK Horní Růžodol)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr.Vít Zákoucký 728239500 atletika.lib@volny.cz
Hlavní rozhodčí Kateřina Nohýnková
Řídící soutěže družstev Procházka Pavel 776317378
Lékař Petr Jenka 603203105 pj661@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Matěj Chvála 733383364 gorannit@centrum.cz
Výsledky zpracoval Karel Šebelka 725338777 atletika.lib@volny.cz

Startují

ročníky 2006 - 2008
ročníky 2006 - 2008

Soutěže

Ml. žáci 150 m, 60 m př., 4x100 m, výška, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 150 m, 60 m př., 4x100 m, výška, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v kamerovém domečku na tribuně od 15:00 hodin .

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 29.5.2019 10:00 hod. do středy 05.6.2019 20:00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v přilehlých prostorech.

Šatny

Šatny jsou k dispozici na tribuně, a to pro závodníky šatny č. muži a pro závodnice šatny č. ženy Dále je možnost využít šatny pod A-Stylem (bývalá kuželna).

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na kamerovém domku. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zajišťuje VZS Petr Jenka , stanoviště v cílovém prostoru v automobilu.

Časový pořad

čtvrtek, 6.6.2019

Čas Disciplíny
16:00 60 m př. Žkm Běh 1 výška Žkm koule 3kg Žcm oštěp 400g Žkm
16:20 60 m př. Žcm Běh 1
17:00 výška Žcm oštěp 500g Žcm
17:20 150 m Žkm Běh 1 koule 2kg Žkm
17:45 150 m Žcm Běh 1
18:00 4x100 m Žkm Běh 1
18:20 4x100 m Žcm Běh 1

Stravování