Chodovské víceboje

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ŠAK Chodov, z. s.

Datum

4.6.2019

Místo

Chodov (Husova 1094)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Denisa Dočkalová 734 313 404
Časomíru zajišťuje Miloslav Zítka
Výsledky zpracoval Denisa Dočkalová 734 313 404

Startují

ročníky 2010 - 2012
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Atletická přípravka-hoši čtyřboj
Atletická minipřípravka-hoši čtyřboj
Atletická přípravka-dívky čtyřboj
Atletická minipřípravka-dívky čtyřboj

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Každý účastník absolvuje víceboj složený z běhu na 60m (z vysokého

startu), skoku dalekého (2 pokusy měřeno z místa odrazu), hodu míčkem (2 pokusy za sebou) a z běhu na 200m (VS od „čáry“).

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v od 14:45 hodin pouze pro škrty závodníků.

ZÁVODNÍKY NENÍ MOŽNÉ PŘIHLÁSIT NA MÍSTĚ!!

Startovné

Startovné se neplatí.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 24.5.2019 do 3.6.2019 do 20:00 hodin.

Na místě není přihlášení možné.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu, a to pouze pro převlečení.

Za odložené věci pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna.

Časový pořad

úterý, 4.6.2019

Čas Disciplíny
16:00 čtyřboj EleHm čtyřboj EleH čtyřboj EleZm čtyřboj EleZ
18:30 Vyhlášení výsledků a předání cen

Stravování

V areálu bude otevřen bufet s občerstvením.

Další informace

Disciplína: Každý účastník absolvuje víceboj složený z běhu na 60m (z vysokého

startu), skoku dalekého (2 pokusy měřeno z místa odrazu), hodu míčkem (2 pokusy za sebou) a z běhu na 200m (VS od „čáry“).

Hodnocení: Závodníci budou dle věku zařazeni po ročnících narození

do kategorií. V každé disciplíně se určí dle dosaženého výkonu

pořadí a součet pořadí určí celkové pořadí závodníků.

Odměny: Pro všechny zúčastněné je připravena sladká odměna, pro nejlepší pak medaile a drobné

věcné ceny

 

 

ČASOVÝ ROZPIS (pouze orientační)

 

16,00 60m hoši (08-09)

dálka dívky (08-09)

míček hoši (10 a mladší)

míček dívky (10 a mladší)

16,30 60m hoši i dívky (10 a mladší)

dálka hoši (08-09)

míček dívky (08-09)

17,00 60m dívky (08-09)

dálka hoši i dívky (10 a mladší)

míček hoši (08-09)

17,30 200m dívky (08-09),

17,40 200m hoši (08-09),

17,50 200m hoši i dívky (10 a mladší)

18,30 vyhodnocení s předáním cen a medailí