Pražské memoriály

Znak

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

5.7.2019

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Bc. Jindřich Šimánek 606 466 689 jindra.simanek@email.cz
Hlavní rozhodčí Marcela Horáčková
Technický ředitel Mgr. Petr Šarapatka
Časomíru zajišťuje Ing. Michal Šmahel
Výsledky zpracoval Milan Urban

Startují

ročníky 1959 - 2005
ročníky 1959 - 2005

Startují muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky a v rozsahu závodění své věkové kategorie i starší žáci a starší žákyně, kteří byli k účasti přihlášeni atletickými kluby a oddíly, prezentovali se nejpozději 75 minut před začátkem příslušné soutěže v závodní kanceláři a uhradili zde zápisné ve výši 150 Kč za každý přihlášený start.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den závodů ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 400 m př., dálka, koule 7,26kg
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 400 m př., dálka, oštěp 600g

Technická ustanovení

Rozdělení soutěží

Všechny soutěže se uskuteční na atletickém stadionu SK Slavia Praha, který má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince a polyuretanové sektory pro dálku a oštěp.

Vstup na závodiště

Vstup na závodní plochu atletického stadionu SK Slavia Praha je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 20 minut před zahájením jejich soutěže, rozhodčím a správním činovníkům.

Pro sledování koule bude u sektoru vymezeno zvláštní území.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 15.00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Závodníci a závodnice zde nejpozději 75 minut před začátkem příslušné soutěže uhradí zápisné ve výši 150 Kč za každý přihlášený start.

Přihlášky

Přihlášky závodníků a závodnic registrovaných v ČAS se podávají na webové stránce ČAS: http://www.atletika.cz - Kalendář akcí, přihlášky ostatních závodníků a závodnic se zasílají elektronickou poštou na e-mailovou adresu: milanurba@seznam.cz, uzávěrka přihlášek je ve středu 3. 7. 2019 ve 23.59 hodin.

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m a 1500 m obdrží na startu jedno startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo atletický stadion SK Slavia Praha, např. na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia Praha.

Z bezpečnostních důvodů není povoleno rozcvičování na rovince v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Svolavatelna

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Šatny

Šatny jsou k dispozici od 15.00 hodin v tribuně atletického stadionu SK Slavia Praha, a to pro závodníky šatny č. 33, 34 a 35 a pro závodnice šatny č. 5, 6 a 7.

Pořadatel neručí za věci odložené v šatnách.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Časový pořad

pátek, 5.7.2019

Čas Disciplíny
17:00 400 m př. Ž dálka Ž koule 7,26kg M
17:15 400 m př. M
17:30 800 m Ž
17:45 800 m M
18:00 100 m Ž
18:15 100 m M dálka M oštěp 600g Ž
18:30 400 m Ž
18:45 400 m M
19:00 1500 m M
19:15 200 m Ž
19:30 200 m M

Stravování

V průběhu závodů je ke stravování možno využít restauraci Na Pozemním hokeji Slavia.

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.

Další informace

Odměny

Závodníci, kteří se umístí v memoriálových soutěžích, kterými jsou memoriál Jiřího Výška v běhu na 200 m mužů, memoriál JUDr. Ladislava Fišera v běhu na 400 m mužů, memoriál Tomáše Jungwirtha v běhu na 800 m mužů, memoriál JUDr. Ing. Václava Pátka v běhu na 1500 m mužů a memoriál Mgr. Jiřího Severy v běhu na 400 m př. mužů, na 1. - 3. místě a splní stanovený limit, obdrží níže uvedené finanční odměny.

Při nesplnění stanoveného limitu bude vypsaná finanční odměna vyplacena pouze v poloviční výši.

Finanční odměny budou vypláceny v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Jménem ASK Slavia Praha přejeme všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a těšíme se s nimi na shledanou v Praze.

Výkonný výbor ASK Slavia Praha

Odmeny