2.veřejné závody AK Škoda Plzeň

hlavicka

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

06.07.2019

Místo

Plzeň (Stadion města Plzně, Vejprnická 1253/36, 318 00 Plzeň 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Pavel Kovalský
Hlavní rozhodčí Lenka Fialová
Technický ředitel Vladimír Bartůněk
Časomíru zajišťuje David Bohmann
Výsledky zpracoval David Bohmann

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 1929 - 1999

Soutěže

Muži 3000 m př., trojskok
Ženy 3000 m př., trojskok

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 6.7. od 17:00 hodin v 1. patře stadionu.

Startovné

Startovné pro členy AK Škoda Plzeň zdarma.

Pro členy ostatních oddílů je výše startovného 50 Kč za disciplínu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.7.2019 do 5.7.2019 do 20:00.

Následně jsou možné přihlášky na místě nejpozději 60 minut před startem disciplíny.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše, přilehlé rovince nebo v prostorách tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve spodní části tribuny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2, a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Šatny budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

sobota, 6.7.2019

Čas Disciplíny
18:00 trojskok M trojskok Ž
19:30 3000 m př. Ž Běh
20:00 3000 m př. M Běh
paticka