Mezikrajová utkání družstev mladších žáků a mladších žákyň sk. C

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub AHA Vyškov, z. s.

Datum

29.9.2019

Místo

Vyškov (atletický stadion za parkem )

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jiří Hajzler 702174796 jirkahajzler@seznam.cz
Ředitel závodu Ing. Luboš Stloukal 606747161 stloukal@lsfacility.cz
Hlavní rozhodčí Andrea Václavková
Technický ředitel Pavel Stejskal
Lékař Danuše Adamcová 606512820
Vedoucí ceremonielu Magdaléna Hajzlerová 721715071 ahavyskov@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Ivo Čechmánek 607297205

Startují

ročníky 2006 - 2008
ročníky 2006 - 2008
ročníky 2006 - 2008

Zúčastněné kraje: Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský, Vysočina a Jihomoravský

Soutěže

Mix 8x200m
Ml. žáci 60 m, 150 m, 1000 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Soutěžní řád soutěže:

Startují závodníci kategorie mladšího žactva (ročník narození 2006 - 2008).

Za každé společné krajské družstvo mladších žáků a žákyň startují v každé disciplíně max. 3 závodníci a 2 štafety 4 x 60 m resp. 8 x 200 m. Start závodníka je povolen ve dvou individuálních disciplínách a 1 štafetě.

Bodování:

Od 1. místa 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 v každé disciplíně. Body za smíšenou štafetu 8 x 200 mse přidělují družstvům a to takto 10, 8, 6, 4, 2. Pro hodnocení se sčítají body členů družstva.

Při vzájemné bodové shodě v soutěži družstev rozhoduje větší počet umístění na prvních místech, (resp. dalších umístění) v individuálních startech.

Z družstva se započítávají pouze dva nejlepší výkony, ve štafetě pouze jeden. Body v běhu na 60 m získávají závodníci dle pořadí ve finálových bězích. Společné družstvo tvoří maximálně 20 žákyň a 20 žáků. Celkem 8 disciplín žáků a 8 disciplín žákyň + 2 štafety.

Technická ustanovení:

Postup z rozběhů do finále na 60 m - bude stanoven TD na technické poradě stejně jako základní výšky u skoku vysokého a jejich postupné zvyšování. Každý závodník má v ostatních technických disciplínách 4 pokusy.

Smíšená štafeta 8 x 200 m vybíhá ze drah, z polovysokého startu od startovní čáry na 800 m. Po jedné zatáčce se sbíhá k mantinelu a předávací území pro liché předávky je vymezeno v předávacím území pro štafetu 4 x 100 m - 1. dráha. Sudé předávky jsou podle území pro 4 x 400 m. Volba obsazení jednotlivých úseků smíšené štafety je v kompetenci vedopucích družstev.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 9.00 hod. Případné změny nutno provést do 10.00 hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 16. září do čtvrtka 26. 9. 2019 do 24.00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na tréninkové, rozcvičovací rovince a v okolíé stadionu Smetanových sadů.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve vážírně náčiní v označené místnosti tribuny stadionu.

Zdravotní služba

ČČK - Danuše Adamcová

Časový pořad

neděle, 29.9.2019

Čas Disciplíny
11:00 4x60 m Žcm Finále výška Žcm Finále
11:10 4x60 m Žkm Finále
11:25 1000 m Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále
11:40 600 m Žkm Finále
11:50 60 m Žcm Rozběh oštěp 500g Žcm Finále
12:05 60 m Žkm Rozběh
12:30 60 m př. Žcm Finále výška Žkm Finále
12:40 60 m př. Žkm Finále koule 3kg Žcm Finále
13:05 60 m Žcm Finále dálka Žcm Finále
13:15 60 m Žkm Finále oštěp 400g Žkm Finále
13:35 150 m Žcm Finále
13:50 150 m Žkm Finále
14:25 8x200m Mix Finále
14:45 Slavnostní ceremoniál

Stravování

Otevřena zahrádka/restaurace U divokých koček (vstup z parkoviště u tribuny stadionu), možnost stravování a občerstvení také v Restauraci Aréna na ZS, popř. Restaurace 7. nebe na bazénu.

Parkování

Parkování BUS na parkovišti ZS (vjezd z ulice Dědická - u benzinky OMV prudce vpravo sjezd na parkoviště u ZS). Vjezd na parkoviště u tribuny stadionu možný pouze pro vozidla max. výšky 3,2 m Jungmannovou ulicí. 

Další informace

Každé družstvo obdrží za umístění v celkovém pořadí (společně mladší žáci a mladší žákyně) diplom a nejlepší tři týmy i pohár a medaile. Vítězové individuálních disciplín v kategorii dívek i chlapců budou odměněni pohárem a diplomem.