2. kontrolní závody AKM Viktoria Plzeň 2019

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub AKM Viktoria Plzeň ve spolupráci s atletickým oddílem TJ Sušice

Datum

6.8.2019

Místo

Sušice (Sušice, Volšovská 42)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Bohumil Rodek akmviktoriaplzen@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Václav Svoboda
Lékař Iva Rochová
Hospodář Iva Rochová
Výsledky zpracoval Iva Rochová

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009

Startují závodníci AKM Viktoria Plzeň, TJ Sušice a pozvaní závodníci

Soutěže

Dorostenci dálka, oštěp 700g
Dorostenky tyč, oštěp 500g
Atletická přípravka-hoši dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky dálka, kriket
Juniorky dálka, oštěp 600g
Muži kladivo 7,26kg
Žáci dálka, kladivo 4kg, oštěp 600g
Ml. žákyně tyč, dálka, oštěp 400g, kriket
Žákyně tyč, dálka, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování v tyči budou určeny podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 15 hodin v tribuně stadionu

Startovné

Startovné činí 50,- Kč / 1 disciplína u závodníků cizích klubů

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.8.2019 do 4.8.2019 do 18,00 hod.

Časový pořad

úterý, 6.8.2019

Čas Disciplíny
00:00
15:30 dálka Dci Finále dálka Žci Finále dálka EleH Finále dálka EleHm Finále kriket Žkm Finále kriket EleZ Finále kriket EleZm Finále
16:00 dálka EleZm Finále dálka EleZ Finále oštěp 400g Žkm Finále oštěp 500g Žky Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Jky Finále kriket EleH Finále kriket EleHm Finále
16:45 dálka Žky Finále dálka Jky Finále dálka Žkm Finále oštěp 600g Žci Finále oštěp 700g Dci Finále
17:30 tyč Dky Finále tyč Žky Finále tyč Žkm Finále kladivo 4kg Žci Finále kladivo 7,26kg M Finále