Semifinále "B" MPD mladšího žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Jeseniova

Datum

10.9.2019

Místo

Praha - Jeseniova (Jeseniova 96, Praha 3)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jaroslava Weberová

Startují

ročníky 2006 - 2008
ročníky 2006 - 2008
ročníky 1920 - 2018

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky - výška ml. žky 112 cm, ml. žci 118 cm
Za družstvo mohou startovat maximálně 3 závodníci v discipilně.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 15,15 hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 26.8. do 9.9. do 22,00 hod.

Šatny

Šatny jsou k dispozici jen na převlékání, pořadatel neručí za odložené věci.

Časový pořad

úterý, 10.9.2019

Čas Disciplíny
16:15 4x60 m Žcm Běh
16:30 60 m př. Žkm Běh dálka Žcm Finále koule 2kg Žkm Finále
16:35 výška Žkm Finále kriket Žcm Finále
16:45 60 m př. Žcm Běh
17:05 60 m Žkm Běh
17:20 60 m Žcm Běh
17:30 dálka Žkm Finále koule 3kg Žcm Finále
17:35 800 m Žkm Běh výška Žcm Finále kriket Žkm Finále
17:45 800 m Žcm Běh
18:00 150 m Žkm Běh
18:25 150 m Žcm Běh
závody hlavička