3. kolo KP družstev Středočeského kraje mládeže

asb logo_bez pozadí

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Stará Boleslav, z.s.

Datum

31.8.2019

Místo

Stará Boleslav

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Veselý Jaroslav
Hlavní rozhodčí Mgr. Jindřiška Pluhařová
Časomíru zajišťuje Machota Ondřej
Výsledky zpracoval Veselá Tereza

Startují

ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící soutěží podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Porada rozhodčích je v zasedací místnosti hlavní budovy v 9:00.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 8,00 hod. v domku v cíli.

Úpravy provádějí vedoucí družstev na vytištěné přihlášce pořadatelem
na technické poradě, která bude zahájena v 9:00 v domku v cíli.

V přihláškách jsou možné pouze škrty.

Při zahájení technické porady předají vedoucí družstev řídícím soutěží na formulářích ČAS „Přehled startujících v kole “.

VSTUP DO ATLETICKÉ KANCELÁŘE BUDE MOŽNÝ POUZE LEVÝM VCHODEM DO CÍLOVÉHO DOMKU (VZDÁLENĚJŠÍM OD CÍLE).

Startovné

Soutěžící mimo středočeský přebor platí 100,-Kč za 1 start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 29.8.2019 20:00 hodin.

Rozcvičování

V přilehlém lesoparku nebo výjimečně na stadionu za podmínky dodržování maximální
pozornosti a kázně z důvodů na ploše probíhajících soutěží.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v 9:00 – 10:30 hodin v cílovém domku.

Šatny

Šatny v hlavní budově stadiónu a slouží pouze k  převlečení.

Pořadatel neručí  za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 31.8.2019

Čas Disciplíny
10:00 100 m Jři Rozběh výška Dci výška Jři tyč Jky tyč Dky dálka Jři dálka Dci kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři oštěp 500g Dky oštěp 600g Jky
10:10 100 m Dci Rozběh
10:20 100 m Jky Rozběh
10:30 100 m Dky Rozběh
10:40 110 m př. Jři
10:50 110 m př. Dci
11:00 100 m př. Jky
11:10 100 m př. Dky
11:20 800 m Dky 800 m Jky kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři
11:30 800 m Jři 800 m Dci výška Jky výška Dky tyč Dci tyč Jři dálka Jky dálka Dky
11:40 100 m Jři Finále
11:45 100 m Dci Finále
11:50 100 m Jky Finále
11:55 100 m Dky Finále
12:05 400 m př. Jři
12:15 400 m př. Jky
12:25 300 m př. Dci
12:35 300 m př. Dky
12:40 koule 3kg Dky koule 4kg Jky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři
12:45 400 m Jři
12:50 400 m Dci trojskok Dci trojskok Jři
13:00 400 m Jky
13:10 400 m Dky
13:20 1500 m Jři 1500 m Dci
13:35 1500 m Jky 1500 m Dky
13:50 200 m Jři
14:00 200 m Dci koule 5kg Dci koule 6kg Jři disk 1kg Dky disk 1kg Jky
14:10 200 m Jky trojskok Jky trojskok Dky
14:20 200 m Dky
14:30 3000 m Jři 3000 m Dci
14:45 3000 m Jky 3000 m Dky
15:05 4x100 m Jři
15:15 4x100 m Dci
15:25 4x100 m Jky
15:35 4x100 m Dky

Stravování

Kiosek na stadionu bude v provozu a lze využít i restauraci na tenisových kurtech cca 100m od stadionu.

Parkování

Parkování autobusů doporučujeme na asfaltové ploše na průseku mezi stadiónem a tenisovými kurty., tj. pokračovat po silnici cca 100 m od vchodu na stadion.