3. kolo KPD přípravek a staršího žactva

Znak1

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl T. J. Sokol České Budějovice

Datum

8.9.2019

Místo

České Budějovice (Sokolský ostrov 1)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Stanislav Gryc stanislav.gryc@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Lenka Baronová
Řídící soutěže družstev Fleischmann Pavel / přípravka/, Váňová Bohuslava /st. žactvo/ pavel.fleisch@volny.cz, bohumohu@seznam.cz
Lékař Martina Baboučková
Časomíru zajišťuje Pavel Průša prusa.pavel@mujbox.cz
Výsledky zpracoval Pavel Průša

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 150 m, 600 m, 50 m př., výška, dálka, kriket, plný míč 1kg
Atletická přípravka-dívky 60 m, 150 m, 600 m, 50 m př., výška, dálka, kriket, plný míč 1kg
Mix 8x100m
Žáci 60 m, 150 m, 800 m, 100 m př., 1500 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, chůze 2000m
Žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 100 m př., 1500 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, chůze 2000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce  techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. 

Věnujte prosím pozornost informacím o finálovém kole - https://www.jckas.cz/28-dulezite-zpravy/440-krajsky-prebor-druzstev-pripravek-zmeny-k-2019. Ve finálovém kole nebude připuštěn v kategorii přípravek žádný závodník mimo soutěž.Ve skoku dalekém budou závodníci rozděleni vždy do dvou skupin, které budou skákat souběžně.

Počet statujících v jednotlivých disciplínách za celé družstvo je 6 závodníků!!!

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v neděli 08.09.2019  od 08.30 hodin , místo bude upřesněno.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 05.08.2019 do 06.09.2019 20.00 hod.

Neregistrované závodníky v kategorie přípravky do 06.09.2019  do 20.00 hod. na mail. adresu Pavla Fleischmannů a Pavla Průšů.

V neděli nebude již možno provést přihlášení závodníka, budou umožněny pouze škrty. Starty mimo bodování pouze se souhlasem ŘP na místě , mimo běhu na 1500m překážek st. žactva, který je současně KPJ.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze antukovém hřišti proti hlavní tribuně nebo v přilehlém parku.

Kontrola náčiní

Proběhne na určném na určeném místě, které bude označeno.

Šatny

Šatny budou k dispozici na stadionu. V šatnách nenechávat žádné cenné věci ani peníze. Pořadatel neručí za uložené věci.

Startovní listinyNasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce  v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Bude zajištěna přímo na stadionu.

Časový pořad

neděle, 8.9.2019

Čas Disciplíny
10:00 100 m př. Žky výška Žci dálka EleZ koule 3kg Žky kladivo 4kg Žci kriket EleH
10:15 100 m př. Žci
10:30 50 m př. EleH
10:45 50 m př. EleZ
11:05 800 m Žky
11:10 výška Žky dálka EleH koule 4kg Žci kladivo 3kg Žky kriket EleZ
11:15 800 m Žci
11:25 60 m Žky
11:45 60 m Žci
12:00 60 m EleZ
12:20 60 m EleH výška EleZ dálka Žci disk 0,75kg Žky plný míč 1kg EleH
12:40 600 m EleZ
12:50 600 m EleH
13:00 150 m Žky
13:20 150 m Žci
13:30 výška EleH dálka Žky disk 1kg Žci plný míč 1kg EleZ
13:40 150 m EleZ
14:00 150 m EleH
14:20 1500 m př. Žci
14:30 1500 m př. Žky
14:45 8x100m Mix
14:55 chůze 2000m Žci chůze 2000m Žky
15:15 4x60 m Žky
15:25 4x60 m Žci

Parkování

Parkování na Sokolském ostrově je placené a není vhodné pro autobusy. Nejbližší parkoviště je u Všesportovní haly. Odtud po mostě přes Vltavu k Plaveckému stadionu a kolem něj na stadion. Pozor, s autobusy nezajíždějte  do odbočky u Dlouhé mostu směr stadion. Autobus se zde neotočí.