Finále družstev mladšího žactva Jihomoravského kraje

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ASK Blansko

Datum

26.09.2019

Místo

Blansko (Ostrov Ludvíka Daňka, Mlýnská 1297/19, Blansko)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jiří Ošlejšek 724515173 oslejsekjiri@email.cz
Ředitel závodu Jiří Ošlejšek 724515173 oslejsekjiri@email.cz
Technický ředitel Martin Bezdíček
Řídící soutěže družstev Jan Dvořák
Hlasatel Erik Řezník
Lékař ČČK Blansko
Časomíru zajišťuje JAC Brno
Výsledky zpracoval JAC Brno

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce se určí na poradě vedoucích v 14.30 hodin.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Dálka žákyň se při vysokém počtu startujících bude skákat ve dvou skupinách po sobě. V přpadě, že se na poradě družstva nedohodnou, bude proveden výběr na 25 nejlepších výkonů.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je na stadionu nad cílem.

Závodní kancelář je otevřena od 13.30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od  16.9.2019 do  25.9.2019 do 20:00 hodin.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přilehlé hale ASK a slouží pouze k převlékání.

Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli u závodní kanceláře.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický řídící soutěže.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli  vedle závodní kanceláře. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní službu zajišťuje ČČK Blansko.

Časový pořad

čtvrtek, 26.9.2019

Čas Disciplíny
14:30 Porada vedoucích
15:00 60 m př. Žkm Finále výška Žcm dálka Žkm Finále A koule 2kg Žkm Finále oštěp 500g Žcm Finále
15:10 60 m př. Žcm Finále
15:20 60 m Žkm Rozběh
15:35 60 m Žcm Rozběh
15:45 800 m Žkm Finále kriket Žkm Finále
16:00 800 m Žcm Finále dálka Žkm Finále B
16:10 60 m Žkm Finále
16:15 60 m Žcm Finále
16:25 300 m Žkm Finále
16:30 výška Žkm koule 3kg Žcm Finále oštěp 400g Žkm Finále
16:40 300 m Žcm Finále
16:50 1500 m Žkm Finále
17:00 1500 m Žcm Finále dálka Žcm Finále
17:15 150 m Žkm Finále kriket Žcm Finále
17:30 150 m Žcm Finále
17:40 4x60 m Žkm Finále
18:00 4x60 m Žcm Finále
18:20 Vyhlášení
69583225_2713301578689040_3271158525560094720_n