Vyškovská míle, Běh naděje

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub AHA Vyškov, z. s.

Datum

5.9.2019

Místo

Vyškov (Atletický stadion za parkem ve Vyškově, Mlýnská 10)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jiří Hajzler 702174796 jirkahajzler@seznam.cz
Ředitel závodu Ing. Luboš Stloukal 606747161 stloukal@lsfacility.cz
Hlavní rozhodčí Jiří Hajzler
Lékař Danuše Adamcová 606512820
Vedoucí ceremonielu Magdaléna Hajzlerová 721715071 ahavyskov@seznam.cz

Startují

ročníky 1929 - 2009
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1929 - 2009
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2010 - 2016

Soutěže

Dorostenci kladivo 5kg
Dorostenky kladivo 3kg
Atletická minipřípravka-hoši 100 m
Atletická minipřípravka-dívky 100 m
Juniorky kladivo 4kg
Junioři kladivo 6kg
Muži 150 m, 1 míle, 200 m př., výška
Ženy 150 m, 1 míle, 200 m př., výška
Žáci kladivo 4kg
Žákyně kladivo 3kg

Technická ustanovení

Základní výška ve skoku vysokém 1,13 m a zvyšování 5 cm, od 1,68 m po 3 cmi.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve 14.45 hod.v tribuně stadionu za parkem.

Startovné

Mládež min. 50,- Kč, dospělí 90,- Kč (50 % startovného bude pořadatelem odvedeno na konto Běhu naděje)

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od čtvrtka 29. 8. 2019 do středy 4. září 2019 do 20 hod. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovací rovince ev. přilehlých prostorách stadionu Smetanových sadů.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 40 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve vážírně stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu.

Zdravotní služba

Danuše Adamcová - ČČK

Časový pořad

čtvrtek, 5.9.2019

Čas Disciplíny
15:45 150 m Ž Finále
16:05 150 m M Finále výška Ž Finále výška M Finále kladivo 3kg Žky Finále kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Žci Finále kladivo 4kg Jky Finále kladivo 5kg Dci Finále kladivo 6kg Jři Finále
16:25 1 míle Ž Finále
16:40 1 míle M Finále
17:00 200 m př. Ž Finále
17:10 200 m př. M Finále
17:25 100 m EleZm Finále
17:35 100 m EleHm Finále
17:45 Běh naděje, 400 m
18:05 Vyhlášení výsledků, slavnostní ceremoniál

Další informace

Trať 150 m - otevřený závod pro všechny kategorie, do Dlouhé míle 2019 pro ročníky nar. 2009 až 2004.

trať 200 m př. - otevřený závod pro všechny kategorie, do Dlouhé míle 2019 pro ročníky 2003 až 2000.

Trať 100 m - pro ročníky 2010 a mladší. 

Hod kladivem 3 kg, 4 kg, 5 kg a 6 kg - otevřený závod pro kategorie žactva, dorostu a juniorů (ročníky nar. 2005 až 2000 na vrhačské loučce).

Vyškovská míle 1609 m - otevřený závod pro všechny kategorie (závod do Dlouhé míle 2019).

Velká cena města Vyškova ve skoku vysokém ženských a mužských složek.

Běh naděje je humanitární nesoutěžní běh.

Ceny: u kategorií Dlouhé míle 2019 a mini přípravek vždy 3 nejlepší závodníci, u VC města Vyškova ve výšce v kategoriích ml. a st. žactva vždy 3 nejlepší, ve společné kategorii dorost, junioři a dospělí také vždy tři nejlepší skokani. Ve Vyškovské míli 5 absolutně nejlepších v kategorii žen i mužů.V kategorii hodu kladivem bude vyhlášen vždy vítěz dané kategorie.

DVOJZÁVOD do DLOUHÉ MÍLE 2019 je možný (150 m nebo 200 m př. /podle kategorie/ a 1609 m).