4. kolo KPD staršího žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Datum

5.9.2019

Místo

Otrokovice (Sport.areál TJ Jiskra 1297)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Prudký Aleš 605155155 prudky11@seznam.cz
Technický delegát Bobál Pavel 736740820
Ředitel závodu Prudký Aleš 605155155 prudky11@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Kateřina Foltýnová
Řídící soutěže družstev Bobál Pavel
Lékař Slívová Michaela
Časomíru zajišťuje Remešová Dominika 605025799 remesovadom@seznam.cz
Výsledky zpracoval Remešová Dominika 605025799 remesovadom@seznam.cz

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Startují družstva starších žáků a žákyň Zlínského kraje, přihlášená do KP družstev.

Žáci  60m,150m,300m,800m,1500m,100m př.,200m př.,4x60m,4x300m, výška,tyč,dálka,koule 4kg,kladivo 4kg,disk 1kg,oštěp 600g

Žákyně 60m,150m,300m,800m,1500m,100m př.,200m př.,4x60m,4x300m,výška,tyč,dálka,koule 3kg,kladivo 3kg,disk 0,75kg,oštěp 500g

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v budově stadionu od 12.30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 30.8. 2019 08:00 do 03.09.2019 19:00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, dle pokynů pořadatele. Na hlavní ploše budou v předprogramu probíhat soutěže v hodu kladivem, v tu dobu bude na plochu povolen vstup pouze soutěžícím.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v tribuně stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově stadionu, a to pro závodníky šatny č.1 a pro závodnice šatny č.2 a 3. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli ve vestibulu, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Bude přítomna v prostoru vstupu na plochu stadionu.

Časový pořad

čtvrtek, 5.9.2019

Čas Disciplíny
14:00 kladivo 3kg Žky Finále kladivo 4kg Žci Finále
14:50 disk 0,75kg Žky Finále disk 1kg Žci Finále
15:15 výška Žci Finále dálka Žky Finále
15:20 100 m př. Žci Finále
15:30 100 m př. Žky Finále tyč Žky Finále tyč Žci Finále
15:40 60 m Žci Rozběh
15:50 60 m Žky Rozběh
16:00 800 m Žky Finále koule 4kg Žci Finále oštěp 500g Žky Finále
16:05 800 m Žci Finále
16:15 60 m Žci Finále
16:25 60 m Žky Finále výška Žky Finále dálka Žci Finále
16:35 1500 m Žky Finále
16:45 1500 m Žci Finále
16:55 300 m Žky Finále
17:05 300 m Žci Finále
17:15 200 m př. Žky Finále koule 3kg Žky Finále oštěp 600g Žci Finále
17:25 200 m př. Žci Finále
17:35 150 m Žky Finále
17:45 150 m Žci Finále
18:00 4x60 m Žky Finále
18:10 4x60 m Žci Finále
18:20 4x300 m Žky Finále
18:30 4x300 m Žci Finále

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v okolí stadionu na přilehlých parkovištích, parkovacích míst je dostatek před budovou stadionu i z druhé strany u brány ze směru od MHD.

Další informace

Pořadatel upozorňuje, aby všichni dbali na osobní bezpečnost z důvodu havarijního stavu některých částí tribun na protější straně stadionu (oproti hlavní tribuně) a na ploše, při závodech v hodu kladivem a diskem.

Pořadatel neručí za odložené věci, šatny slouží pouze pro převlečení.