Otrokovický půlmaraton -XX. ročník Memoriálu MUDr. Podmolíka

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Datum

02.11.2019

Místo

Otrokovice (Městská sportovní hala, ul. Mánesova)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Prudký Aleš 605155155 prudky11@seznam.cz
Technický delegát Bobál Pavel 736740820
Ředitel závodu Mgr. Staňková Ivana 737510193
Hlavní rozhodčí Martina Slívová
Technický ředitel Hruban Jan
Hlasatel Prudký Aleš
Lékař MUDr. Skácelová Marcela
Lékař ČSČK
Vedoucí ceremonielu ing. Foltýnová Kateřina
Hospodář ing. Beznoska Pavel
Časomíru zajišťuje Apachi, Sport.servis,M.Blažek 602783308
Výsledky zpracoval Blažek Marek 602783308

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1929 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Dorostenci 2000 m
Dorostenky 1000 m
Atletická přípravka-hoši 300 m
Atletická minipřípravka-hoši 150 m
Atletická přípravka-dívky 300 m
Atletická minipřípravka-dívky 150 m
Juniorky půlmaratón
Junioři půlmaratón
Muži štafeta silnice, půlmaratón
Ženy štafeta silnice, půlmaratón
Žáci 1000 m
Ml. žáci 600 m
Ml. žákyně 600 m
Žákyně 600 m

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v Městské sportovní hale od 7.00 hodin v sobotu 2.11.2019

Startovné

uvedeno v propozicích závodu na www.pul-maraton.cz a www.maraton-a-pul,cz

Přihlášky

Podávají jednotlivci, oddíly a štafety ONLINE na www.pul-maraton.cz a www.maraton-a-pul.cz

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 7.00 hod. v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci obdrží i čip, oproti vratné záloze 200,- Kč.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní trať, přičemž rozcvičovat se lze v přilehlých ulicích a v prostoru před Lanovým centrem.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v Městské sportovní hale. Šatny budou výrazně označeny.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v MSH. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz, na stránkách Memoriálu a na stránkách Sportovního servisu.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v MSH, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v MSH.

Zdravotní služba

Bude přítomna v prostorách startu a cíle po celou dobu závodu, zajišťuje ČSČK Otrokovice.

Časový pořad

sobota, 2.11.2019

Čas Disciplíny
08:00 Maraton a půl Maraton a půl
09:00 600 m Žcm Finále 600 m Žky Finále 600 m Žkm Finále
09:10 1000 m Žci Finále 1000 m Dky Finále
09:25 2000 m Dci Finále
09:45 150 m EleHm Finále 150 m EleZm Finále 300 m EleH Finále 300 m EleZ Finále
10:30 štafeta silnice Ž Finále štafeta silnice M Finále
13:15 půlmaratón M Finále půlmaratón Ž Finále půlmaratón Jky Finále půlmaratón Jři Finále

Stravování

Je zajišťěno v prostorách Lanáčku Otrokovice.

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v areálu TJ Jiskra Otrokovice, mimo trať závodu a areálu SH a Koupaliště , které bude označno cedulemi.

Další informace

Závod se běží na městském okruhu, doprava je regulována, ale není zastavena. Je třeba dbát osobní bezpečnosti.