Mistrovství ČR veteránů ve vrhačském pětiboji

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Brno - Žabovřesky

Datum

21.9.2019

Místo

Brno (Brno Žabovřesky, Jana Nečase 1a)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Milan Král
Hlavní rozhodčí Břetislav Jílek

Startují

ročníky 1929 - 1984
ročníky 1929 - 1984

Závod je vypsán výhradně pro mužské a ženské kategorie MASTERS.

 

VRHAČSKÝ 5BOJ  (kladivo, koule, disk, oštěp, břemeno)

 

Zahájení závodu v 10.00 hod.

 

Soutěže

Technická ustanovení

Soutěží se podle platných pravidel atletiky WMA.

Každý závodník má v soutěži k dispozici 3 pokusy (bez výjimek) a závodí s náčiním o hmotnosti odpovídající své kategorii.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8.30 hodin, prezentace nejpozději do 9.45 hod..

Startovné

Startovné 200 Kč (zahrnuje i občerstvení).

Přihlášky

PŘIHLÁŠKY: nutno zaslat e-mailem na adresu: sokolrosnicka@email.cz nejpozději do 15.9.2019 s následujícími údaji:

Jméno a příjmení, datum narození ve tvaru xx.xx.19xx, oddíl, nejlepší výkon ve vrhačském 5boji v roce 2019 s určením místa a data konání soutěže (lze uvést i výkon z r.2018). Bez uvedených informací nebude přihláška přijata.

Jiná forma přihlášení k závodu není přípustná, sportovci nepřihlášení do 15.9.2019 nebudou mít možnost startovat!!!

K účasti v závodu bude vybráno 30 závodnic a závodníků podle výkonů uvedených v přihlášce bez ohledu na kategorii závodníků. Přijetí nebo nepřijetí k účasti v závodu bude každému sportovci neprodleně oznámeno na jejich e-mail. Seznam vybraných závodníků bude rovněž k dispozici na www.rosnicka-zabovresky.wz.cz.

 

 

 

Prezentace

Prezentace na místě nejpozději do 9.45 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno v areálu atletického stadiónu, přičemž platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZCVIČOVÁNÍ S NÁŘADÍM MIMO SEKTOR A BEZ DOZORU ROZHODČÍCH!!!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí v době 8.30 - 9.30 hod. předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici, pořadatel neručí za případné ztráty.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Parkování

Parkování zdarma v areálu nebo jeho těsné blízkosti.

Další informace

 

KONTAKT: TJ SOKOL Brno Žabovřesky, Jana Nečase 1a, 616 00  Brno

www.rosnicka-zabovresky.wz.cz

e-mail: sokolrosnicka@email.cz

Milan Král, tel. 603 164 877