Velké ceny měst Litvínova a Meziboří

AK_Litvinov_logo

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Litvínov, z.s.

Datum

14.9.2019

Místo

Meziboří (Atletický stadion)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Funiok Vajcová Jitka 736 505 263 jitka.vajcova@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Pavel Břicháč
Hlasatel Flanderka Petr
Lékař Vrzáková Eva
Časomíru zajišťuje Toman Luděk 724 302 254 tomanl@volny.cz
Výsledky zpracoval Toman Luděk 724 302 254 tomanl@volny.cz

Startují

ročníky 1929 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2008
ročníky 1929 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2008

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 1500 m, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 800 m, dálka, disk 1kg, oštěp 600g
Žáci 60 m, 150 m
Ml. žáci 60 m, 150 m
Ml. žákyně 60 m, 150 m
Žákyně 60 m, 150 m

Technická ustanovení

Dráha je na oválu šestiproudová a na cílové rovince osmiproudová. Na dráze i na sektorech je položen
Conipur. Maximální délka hřebů treter 6 mm. Měření časů elektronickou časomírou Omega Scan „O“ Vision
STAR 110.
 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 9:00 v budově zázemí atletů na stadionu.

Startovné

Dospělí 70 Kč za disciplínu, žactvo 30 Kč za disciplínu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.9.2019 do 13.9.2019 20:00. Neregistrovaní závodníci se hlásí e-mailem na adresu tomanl@volny.cz do 13.9.2019 20:00. Ve výjimečných případech se lze přihlásit na místě, nejpozději 60 minut před startem disciplíny za zvýšené startovné o 20 Kč.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu,
rozcvičovat se lze na přilehlých lesních cestách.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místnosti skladu nářadí. (Otevřená garážová vrata z boku budovy atletického zázemí)

Šatny

Šatny, WC a sprchy jsou k dispozici na stadionu v prostorách budovy zázemí atletů. Pořadatel za věci
uložené v šatnách neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na budově zázemí
atletů. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 14.9.2019

Čas Disciplíny
10:00 60 m Žcm Běh
10:15 60 m Žkm Běh
10:30 60 m Žci Běh
10:45 60 m Žky Běh dálka M
11:00 100 m M Rozběh
11:15 100 m Ž Rozběh
11:30 150 m Žcm Běh koule 7,26kg M
11:45 150 m Žkm Běh
12:00 150 m Žci Běh dálka Ž oštěp 600g Ž oštěp 800g M
12:15 150 m Žky Běh
12:30 100 m M Finále
12:40 100 m Ž Finále
12:50 1500 m M Běh
13:00 800 m Ž Běh
13:10 200 m M Běh disk 1kg Ž disk 2kg M
13:25 200 m Ž Běh

Další informace

 

 

 

Odměny               1.místo                  2.místo                3.místo                Limit

Muži                                                    

Dálka                    700 Kč                   500 Kč                  400 Kč                  6,50

1500 m                 700 Kč                   500 Kč                  400 Kč                  04:02,50

Disk                      700 Kč                   500 Kč                  400 Kč                  47,50

Oštěp                   500 Kč                   300 Kč                  200 Kč                  60,00

100 m                   500 Kč                   300 Kč                  200 Kč                  11,15

200 m                   500 Kč                   300 Kč                  200 Kč                  22,72

Koule                    500 Kč                   300 Kč                  200 Kč                  14,80

Ženy                                                     

100 m                   500 Kč                   300 Kč                  200 Kč                  13,05

200 m                   500 Kč                   300 K                    200 Kč                  26,85

800 m                   500 Kč                   300 Kč                  200 Kč                  02:20,00

Dálka                    500 Kč                   300 Kč                  200 Kč                  5,25

Disk                      500 Kč                   300 Kč                  200 Kč                  46,40

Oštěp                   500 Kč                   300 Kč                  200 Kč                  46,80

V případě nesplnění limitů budou odměny vyplaceny v poloviční výši.

Pro žákovské kategorie budou připraveny medaile a věcné ceny.

VC - partneři