3.kolo KPD juniorů a dorostu Pardubického kraje „Gigant“

CHRUDI_Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Chrudim, z.s.

Datum

31.08.2019

Místo

Chrudim (V Průhonech 685, Chrudim)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Fiedler Karel +420 603 365033 karel.fiedler@email.cz
Hlavní rozhodčí Jan Pajurek
Technický ředitel Juliš Petr
Řídící soutěže družstev Studničková Eva

Startují

ročníky 2000 - 2005
ročníky 2002 - 2005
ročníky 2000 - 2005
ročníky 2002 - 2005

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 600g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Prezentace nejpozději 5 min. před začátkem disciplíny u startéra (běhy) nebo u vrchníka (technické disciplíny).
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

bude otevřena od 8:00 hod.v tribuně stadionu, technická porada v 8:30 hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 26.8.2019 08:00 do pátku 30.8.2019 18:00

Rozcvičování

výhradně na plochách mimo hlavní hřiště. Na plochu stadionu mají přístup pouze závodníci, kterým probíhá disciplína, rozhodčía funkcionáři závodu!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v tribuně stadionu

Šatny

v přízemí tribuny – peníze a cenné věci nenechávejte v šatnách!

Časový pořad

sobota, 31.8.2019

Čas Disciplíny
09:00 3000 m Jky Běh 3000 m Dky Běh výška Jři výška Dci kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři oštěp 600g Jky oštěp 600g Dky
09:15 3000 m Jři Běh 3000 m Dci Běh
09:30 100 m Dky Běh tyč Jky tyč Dky
09:40 100 m Jky Běh
09:50 100 m Dci Běh
10:00 100 m Jři Běh kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři
10:10 100 m př. Dky Běh výška Jky výška Dky
10:15 100 m př. Jky Běh dálka Jři dálka Dci
10:20 110 m př. Dci Běh
10:25 110 m př. Jři Běh
10:35 100 m Dky Finále
10:40 100 m Jky Finále
10:45 100 m Dci Finále
10:50 100 m Jři Finále
11:00 800 m Dky Běh 800 m Jky Běh dálka Jky dálka Dky koule 3kg Dky koule 4kg Jky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři
11:10 800 m Jři Běh 800 m Dci Běh tyč Jři tyč Dci
11:20 300 m př. Dky Běh
11:30 300 m př. Dci Běh
11:40 400 m př. Jky Běh
11:45 trojskok Jři trojskok Dci
11:50 400 m př. Jři Běh
12:00 400 m Dky Běh koule 5kg Dci koule 6kg Jři disk 1kg Dky disk 1kg Jky
12:05 400 m Jky Běh
12:10 400 m Dci Běh
12:15 400 m Jři Běh
12:25 200 m Dky Běh
12:30 trojskok Jky trojskok Dky
12:35 200 m Jky Běh
12:45 200 m Dci Běh
12:55 200 m Jři Běh
13:10 4x100 m Dky Běh 4x100 m Jky Běh
13:20 4x100 m Dci Běh 4x100 m Jři Běh

Stravování

v restauraci na stadionu