Atletický trojboj pro 4. až 5. třídu ZŠ

pořadatelé školních soutěží loga

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika ve spolupráci s OR AŠSK Kolín

Datum

24.9.2019

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Jiří Jakoubek

Startují

ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011

!! závodníky ze 4. tříd přihlašujte do kategorie "Atletická minipřípravka hoši (nebo dívky dle pohlaví)

!! závodníky z 5. tříd přihlašujte do kategorie "Atletická přípravka hoši (nebo dívky dle pohlaví)

Startují a rozsah disciplín (kategorie):

Kategorie II 4., 5.třída ZŠ - rozhodující pro zařazení je příslušnost do konkrétní třídy (resp. rok školní docházky)

Žáci 4.třída:  sprint 50 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem

Žákyně 4.třída:  sprint 50 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem

Žáci 5. třída:  sprint 50 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem

Žákyně 5. třída:  sprint 50 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem

 

Počet závodníků:

V každé kategorii můžete přihlásit maximálně 5 závodníků(ic), tj. 5 chlapců 4.tř., 5 dívek 4.tř., 5 chlapců 5.tř. a 5 dívek 5.tř.‚ celkem 20 dětí.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši trojboj
Atletická minipřípravka-hoši trojboj
Atletická přípravka-dívky trojboj
Atletická minipřípravka-dívky trojboj

Technická ustanovení

Pravidla:

Skok do dálky – měří se z odrazového pásma širokého 100 cm – 3 pokusy

Hod kriketovým míčkem – 3 pokusy následující za sebou

Tretry jsou povoleny.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v cílovém domku od 8:00 hodin. Prezentovat se musíte do 8:45 !!!

Podávají školy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do pondělí 23.9.2019 do 18:00 hodin.

Konkrétní odkaz pro přihlášení zde:

https://online.atletika.cz/prihlaska/Account/LogOn?id=40596&idGroup=0

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do pondělí 23.9.2019 do 18:00 hodin.

 

Konkrétní odkaz pro přihlášení zde:

 

Tento odkaz funguje pro přihlášení jednoho závodníka (závodnice) resp. žáka (žákyně). Použijte ho tolikrát, kolik potřebujete přihlásit závodníků a nezapomeňte na 2 důležité věci:

1) zatrhnout správně pohlaví (muž / žena)

2) u všech Vašich závodníků vyplnit kolonku "klub/oddíl" vždy naprosto stejným názvem Vaší školy (špatný příklad = ZŠ Kolín Prokopa velikého vs. 3.ZŠ Kolín)

Výsledky

Vyhlášeno bude 10 nejlepších závodníků(-ic) v každé kategorii za celý trojboj (nikoliv v jednotlivých disciplínách). 

Vyhlášeno tedy bude:

10 chlapců z 5.tříd

10 chlapců ze 4.tříd

10 dívek z 5.tříd

10 dívek ze 4.tříd

Zdravotní služba

Zajištěna v bílém stanu se zdravotníky ČČK.

Časový pořad

úterý, 24.9.2019

Čas Disciplíny
09:00 trojboj EleHm trojboj EleH trojboj EleZm trojboj EleZ
09:15 50 m CH4
09:30 50 m CH5
09:45 50 m D4
10:00 50 m D5 dálka CH4+5 míček D4
10:30 míček D5
11:15 míček CH4+5 dálka D4+5
12:30 slavnostní vyhlášení