Velká cena Bohumína

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje AK Bohumín

Datum

2.10.2019

Místo

Bohumín (ZŠ a MŠ Čs.armády, Bohumín )

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Veselý Ondřej
Hlavní rozhodčí PaedDr. Karel Hasník
Technický ředitel Veselý Zdeněk
Hlasatel Kalous Jaroslav
Lékař Krajníková Zdeňka
Časomíru zajišťuje Šulc Augustin
Výsledky zpracoval Jiří Lesák 603772444 jiri.lesak@worldonline.cz

Startují

ročníky 1929 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1929 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m
Atletická minipřípravka-hoši 60 m
Atletická přípravka-dívky 60 m
Atletická minipřípravka-dívky 60 m
Muži 60 m, 200 m, tyč
Ženy 60 m, 200 m, tyč
Žáci 60 m, 200 m
Ml. žáci 60 m
Ml. žákyně 60 m
Žákyně 60 m, 200 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na stadionu od 14.15 hodin

Přihlášky

Podávají oddíly na mailu zves.kronika@centrum.cz, nebo Zdeněk Veselý, Komenského 1150, Bohumín , tel.737962499 nebo pomocí on-line registrace na www.ak-bohumin.cz a to  do 30.9.2019

Časový pořad

středa, 2.10.2019

Čas Disciplíny
15:30 tyč M tyč Ž
16:15 60 m Ž Rozběh 1
16:30 60 m M Rozběh 1
16:45 60 m EleZ Běh 1
16:50 60 m EleH Běh 1
17:00 60 m Žkm Běh 1
17:05 60 m Žcm Běh 1
17:15 60 m Žky Běh 1
17:20 60 m Žci Běh 1
17:30 60 m Ž Finále
17:35 60 m M Finále
17:45 60 m EleZm Běh 1
18:00 60 m EleHm Běh 1
18:15 200 m Žky Běh 1
18:20 200 m Ž Běh 1
18:30 200 m Žci Běh 1
18:35 200 m M Běh 1

Další informace

Ceny a odměny

žákovské kategorie - 1.-3. místo diplom, medaile a sladká odměna

60m ženy a muži - 1.místo 800 Kč, 2.místo 500 Kč, 3.místo 300 Kč

200m žena a muži - 1.místo 400 Kč, 2.místo 200 Kč, 3.místo 100 Kč

tyč ženy a muži - 1.místo 1000 Kč, 2.místo 700 Kč, 3.místo 400 Kč