Finále běžeckého poháru mládeže

Pořadatel

Technicky zajišťuje Zdraví a sportovní aktivity, spolek

Datum

23.11.2019

Místo

Dříteč (areál Golf & Spa Resort Kunětická Hora)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Libor Dinga 734693832 ldinga@atletika.cz
Delegát ČAS Tomáš Janků
Technický delegát Jindřich Linhart
Ředitel závodu Adam Jelínek 777851405 adam.jelinek@sportklinik.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Luděk Skalický
Hlasatel Jacek Přibáň, Aleš Ždárský, Vojtěch Novotný

Startují

ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Disciplíny: smíšená štafeta 4 x 1000 m

Startují závodníci z krajských Běžeckých pohárů, vždy 2 dívky + 2 chlapci pouze ve své věkové kategorii. Pořadí závodníků na úsecích je libovolné. Nominace krajských výběrů je v kompetenci KAS a PAS.

Soutěže

Dorostenci Běh štafeta
Dorostenky Běh štafeta
Žáci Běh štafeta
Ml. žáci Běh štafeta
Ml. žákyně Běh štafeta
Žákyně Běh štafeta

Technická ustanovení

Závodí se na okruhu 1 km. Štafeta se předává pouze ve vymezeném předávacím území o délce 20 m, přičemž platí, že v něm mohou být pouze předávající závodník/závodnice a přebírající závodník/závodnice příslušného družstva. Předávka proběhne předáním čipu předávajícího a přebírajícího.

Závodníci mohou startovat jen ve své věkové kategorii.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena: 

Pátek 22. 11. 2019 od 16:00 do 18:00 hod v kongresovém sále B areálu Golf & Spa Resort Kunětická Hora

Sobota 23. 11. 2019 od 8:30 hod v kongresovém sále B areálu Golf & Spa Resort Kunětická Hora

Přihlášky

Závodníky přihlašují KASy a PAS na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 04. 11. 2019 0:00 do  17. 11. 2019 23:59. 

 

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 22.11.2019 od 16:00 do 18:00 a 23.11.2019 od 8.30 v kongresovém sále B areálu Golf & Spa Resort Kunětická Hora. Konec prezentace je hodinu před startem příslišné kategori. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní okruh.

Časový pořad

sobota, 23.11.2019

Čas Disciplíny
11:00 Běh štafeta Žcm Běh štafeta Žkm
11:20 Běh štafeta Žci Běh štafeta Žky
11:40 Běh štafeta Dci Běh štafeta Dky
12:15 Vyhlášení finále Běžeckého poháru mládeže

Stravování

Pro závodníky je základní občerstvení zajištěno po doběhu závodu v areálu.

Parkování

Parkování bude zajištěno v golfovém areálu.

Další informace

Popis tratě: Rovinatá trať s travnatým povrchem.