O pohár starosty města Uherské Hradiště

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hradiště

Datum

18.9.2019

Místo

Uherské Hradiště (Stonky 860, Uherské Hradiště, 68601)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Rochovanský Pavel 572525608 Pavel.Rochovansky@mesto-uh.cz
Hlavní rozhodčí Viera Mojžišová
Lékař p.Mojžíš

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Školu reprezentují kompletní štyři zastoupené kategorie. Každou kategorii tvoří tříčlenné družstvo.

Soutěže

Žáci čtyřboj
Ml. žáci čtyřboj
Ml. žákyně čtyřboj
Žákyně čtyřboj

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. V technických disciplínách se startuje jen na tři pokusy.  Startující v jednotlivých disciplínách budou rozděleni do skupin dle pokynů pořadatelů. Výkony se bodují podle platných tabulek vydaných ČAS  AŠSK. Při závodech lze použít tretry a hřeby nejvýše 6 mm. Závodník s většími hřeby může být ze závodu vyloučen. Závodníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů, být ukáznění a disciplinovaní.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 7.25 na atletickém stadionu.

Přihlášky

Přihlášky do středy 11.9.2019 a soupisky do pondělí 16.9.2019 na předepsaném tiskopise e-mailem, poštou nebo osobně na adresu: MěÚ Uh. Hradiště, odbor kultury, školství a sportu, Protzakova 33, 68601 Uherské Hradiště, e-mail: pavel.rochovansky@mesto-uh.cz.

Časový pořad

středa, 18.9.2019

Čas Disciplíny
07:25 Prezentace
08:00 Nástup družstev
08:20 čtyřboj Žci čtyřboj Žcm čtyřboj Žky čtyřboj Žkm
12:20 Vyhlášení výsledků

Další informace

8.20 - 60m mladší žákyně,  8.30 -  60m starší žákyně, 8.40 -  60m mladší žáci, 8.50 -  60m starší žáci
8.40 - dálka mladší  a starší žákyně
9.00 - dálka mladší a starší žáci
10.00 - koule starší žáci, 10.00 míček mladší žáci
10.40 - koule starší žákyně, 10.40 míček mladší žákyně
11.15 - 800m starší žáci, 11.20 - 800m starší žákyně, 11.30 - 600m mladší žáci, 11.40 - 600m mladší žákyně