Pětiboj mladšího žactva - uzavřený závod

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Zlín, z.s.

Datum

18.9.2019

Místo

Zlín (Hradská 854)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Stanislav Laciga +420604668673
Hlavní rozhodčí Ing. Ludmila Antošová
Lékař Stanislav Laciga
Časomíru zajišťuje Filip Kotopulos
Výsledky zpracoval Filip Kotopulos

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 16. 9. 2019 do 18:00

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 18.9.2019

Čas Disciplíny
15:00 pětiboj Žcm pětiboj Žkm

Další informace

Jedná se o uzavřený závod atletického klubu Zlín z.s. a start závodníků z jiných klubů bude umožněn pouze po telefonické domluvě s ředitelem závodu Stanislavem Lacigou.