Semifinále "C" MPD mladšího žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletika Jižní Město

Datum

11.9.2019

Místo

Praha - Juliska

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Teplý Lukáš 732 700 074 l.teply@email.cz
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Řídící soutěže družstev Jaroslava weberová
Časomíru zajišťuje Pavel Sýkora

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2008
ročníky 2008 - 2008

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Závodí se podle soutěžního řádu uvedeného v částech II. a III. brožury Pražské atletické soutěže 2019, II. část.

Vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 minut před zahájením soutěže, rozhodčím a funkcionářům závodů.

Ve skoku dalekém je prkno vzdáleno 3 m od doskočiště. Hlavní rozhodčí na místě rozhodne o případném posunutí místa odrazu. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je umístěna v dolní  části tribuny atletického stadionu.

Přihlášky

Přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením příjmení, jména, názvu přihlašované soutěže. Podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář akcí“, a to do úterý 10. 9. 2019 do 22:00 hodin.

Štafety přihlašují vedoucí družstev písemnou formou ve středu 11. 9. 2019 do doby určené řídícím pracovníkem.

Případné škrty předají vedoucí družstev řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři ve středu 11. 9. 2019 do 15.30 hodin.

 

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m obdrží u prezentace 1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli nad atletickou kanceláří.  Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Časový pořad

středa, 11.9.2019

Čas Disciplíny
16:15 60 m př. Žkm výška Žkm dálka Žcm koule 2kg Žkm kriket Žcm
16:30 60 m př. Žcm
16:45 60 m Žkm
17:00 60 m Žcm
17:15 800 m Žkm
17:25 výška Žcm dálka Žkm koule 3kg Žcm kriket Žkm
17:30 800 m Žcm
17:45 150 m Žcm
18:00 150 m Žkm
18:30 štafeta 4 x 60m

Stravování

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v ___ , které bude označno cedulemi.

Další informace

Jménem Atletika Jižní Město přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů.

Lukáš Teplý

ředitel závodů