Krajské finále SAP - Ústí nad Labem

hlavicka_SAP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Athletic Club Ústí n/L. z.s. ve spolupráci s KR AŠSK Ústí nad Labem a DDM v Ústí nad Labem

Datum

3.10.2019

Místo

Ústí nad Labem (Masarykova 228)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová
Ředitel závodu Miroslav Vachuta 776265167 mvachuta@atletika.cz
Hlavní rozhodčí Rudolf Trubač
Časomíru zajišťuje Slavomír Durila
Výsledky zpracoval Jana Brabcová

Startují

ročníky 2000 - 2004
ročníky 2000 - 2004

Pro všechny úrovně soutěže tvoří týmy maximálně 12 dívek nebo chlapců + 1 osoba doprovodu.

Týmy tvoří dívky a chlapci, studenti 1. – 4. ročníku středních škol, u víceletých gymnázií kvinta až oktáva, narození v letech 2000 – 2004. Střední školy jsou gymnázia, SOŠ, SOU, ISŠ... Startovat nemohou studenti sportovních gymnázií a gymnázií, kteří mají ve vyučovacím programu sportovní přípravu zaměřenou na atletiku-kód studijního oboru 79-42-K/41, 61, 81 a studenti pomaturitního studia.

Soutěže

Chlapci 60 m, 400 m, 1500 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dívky 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Každý jednotlivec může startovat ve 2 disciplínách a štafetě.
V disciplíně mohou startovat maximálně 3 členové 1 týmu + 2 štafety. 

Bodování programem Atletická kancelář 2

Za družstvo bodují 2 nejlepší závodníci družstva v každé disciplíně a 1 štafeta. 

Závodí se podle pravidel atletiky, tohoto rozpisu vydaného Českým atletickým svazem  a časového programu.

První tři družstva obdrží diplomy, medaile a poháry

Vítězná družstva postoupí do republikového finále, které se uskuteční 5.12. v Ostravě (atletická hala)

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostoru pod hlavní tribunou od 8:30 hodin

Startovné

Startovné se neplatí

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 26.9. do 2.10.. 18 hodin

Na hlavní stránce www.atletika.cz klikněte v kalendáři na ŘÍJEN

V kolonce skupina kalendáře zvolte STŘEDOŠKOLSKÝ ATLETICKÝ POHÁR

Najdětě krajské kolo v Ústí nad Labem a klikněte na přihlášku

Šatny

Šatny jsou k dispozici v levém křídle hlavní tribuny, vstup z atletické dráhy. Šatny slouží pouze k převléknutí.

Časový pořad

čtvrtek, 3.10.2019

Čas Disciplíny
09:50 Nástup družstev
10:00 4x200 m Dci Běh
10:10 4x200 m Dky Běh
10:25 60 m Dci Běh
10:35 60 m Dky Běh
10:40 výška Dci Finále koule 5kg Dci Finále
10:50 dálka Dky Finále
11:10 400 m Dci Finále
11:30 200 m Dky Běh
11:45 výška Dky Finále dálka Dci Finále koule 3kg Dky Finále
12:40 800 m Dky Běh
13:00 1500 m Dci Běh
13:20 Vyhlášení výsledků

Další informace

Doklady pro start

Podmínkou účasti je elektronické přihlášení družstva a předložení soupisky družstva (AŠSK) potvrzené ředitelstvím školy. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Dozor nad žáky

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu soutěže vysílající škola. Při vážném porušení chování žáků (vulgární vyjadřování, ničení sportoviště, kouření aj.) bude celé družstvo vyloučeno ze soutěže.

Časový pořad může být upraven podle počtu startujících.

paticka_SAP