Okresní přebor ZŠ a SŠ v přespolním běhu

pořadatelé školních soutěží loga

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika ve spolupráci se 7.ZŠ Kolín Masarykova a OR AŠSK Kolín

Datum

08.10.2019

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Vlasta Šlezová
Hlavní rozhodčí Mgr. Antonín Morávek

Startují

ročníky 2000 - 2004
ročníky 2002 - 2006
ročníky 2004 - 2008
ročníky 2000 - 2004
ročníky 2002 - 2006
ročníky 2004 - 2008
ročníky 2006 - 2010
ročníky 2006 - 2010

Start kategorií

9:30     základní školy 

                          II. kat.      žáci 4. a 5. tříd 1.st.ZŠ - v přihlášce vyberte kategorii "Atletická přípravka - hoši" (resp. dívky)

                          III.kat       žáci 6. a 7. tříd 2.st.ZŠ - v přihlášce vyberte kategorii "Ml.žáci" (resp. Ml.žákyně)              

                          IV.kat.      žáci 8. a 9. tříd 2.st.ZŠ - v přihlášce vyberte kategorii "Žáci" (resp. Žákyně)              

 

12:00  střední školy 

                     V. kat.       studenti SŠ - v přihlášce vyberte kategorii "Dorostenci" (resp. Dorostenky)

 

 

Do krajského kola, které se koná 10.10.2019 v Kutné Hoře postupují : vítězové VŠECH kategorií .

Soutěže

Dorostenci Přespolní běh
Dorostenky Přespolní běh
Atletická přípravka-hoši Přespolní běh
Atletická přípravka-dívky Přespolní běh
Žáci Přespolní běh
Ml. žáci Přespolní běh
Ml. žákyně Přespolní běh
Žákyně Přespolní běh

Technická ustanovení

Za školu může startovat v každé kategorii jedno šestičlenné družstvo chlapců a děvčat. Hodnotí se součet pořadí 4 nejlepších ze družstva. Z bezpečnostních důvodů není na okresním kole povoleno použití treter. Startovat se bude ze tří startovních pozic za sebou. Náhradníci mohou startovat jen se souhlasem pořadatele. Družsvto je složeno z žáků jedné školy a členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Prezentace  a změny v soupisce v závodní kanceláři na atletickém stadionu  :      

ZŠ       od   8:30 – 9:00 hod.   

SŠ     od   11:30-11:45  hod. 

Vedoucí odevzdá soupisku  družstva potvrzenou ředitelstvím školy .

Škola ručí za to, že se soutěže zúčastní pouze zdraví žáci.

Přihlášky

Přihlášky podávají školy prostřednictví webu www.atletika.cz do pátku 4.10.2019 do 23:59 h.

Konkrétní odkaz na přihlášku zde:

https://online.atletika.cz/prihlaska/Account/LogOn?id=40668&idGroup=9

 

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Po absolvování závodu odevzdá vedoucí družstva celou sadu čísel zpět do závodní kanceláře!