Okresní kolo SAP - Prostějov

hlavicka_SAP
loga propozic

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub Prostějov, z. s.

Datum

18.09.2019

Místo

Prostějov (Studentská 2)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová sap@atletika.cz
Ředitel závodu Mgr. Dalibor Ovečka
Hlavní rozhodčí PhDr. Antonín Bůžek
Hlasatel Milan Čečman
Časomíru zajišťuje Atletický klub Prostějov, z. s.
Výsledky zpracoval Mgr. Michal Esterka

Startují

ročníky 2000 - 2004
ročníky 2000 - 2004

Pro všechny úrovně soutěže tvoří týmy maximálně 12 dívek nebo chlapců + trenér a vedoucí. 

Týmy tvoří dívky a chlapci, studenti 1. – 4. ročníku středních škol, u víceletých gymnázií kvinta až oktáva, narození v letech 2000 – 2004.

Střední školy jsou gymnázia, SOŠ, SOU, ISŠ... Startovat nemohou studenti sportovních gymnázií a gymnázií, kteří mají ve vyučovacím programu sportovní přípravu zaměřenou na atletiku-kód studijního oboru 79-42-K/41, 61, 81 a studenti pomaturitního studia.

Soutěže

Chlapci 60 m, 400 m, 1500 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dívky 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Každý jednotlivec může startovat ve 2 disciplínách a štafetě.
V disciplíně mohou startovat maximálně 3 členové 1 týmu + 2 štafety. 

Vítězná družstva okresních kol postupují do krajského finále. 14 vítězů z KF + 2 s nejvyšším součtem bodů ze všech účastníků KF postoupí do Republikového finále.

Okresy mohou klíč upravit pouze po dohodě s pořadatelem krajského finále – například využít divokých karet.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v cílové buňce od 8:00 hodin

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.9.2019 do 17.9.2019

Šatny

Šatny a WC jsou k dispozici v areálu školního hřiště v budově Atletickho klubu Prostějov, z. s.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v cíli Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba zajištěna studenty SZŠ

Časový pořad

středa, 18.9.2019

Čas Disciplíny
09:00 60 m Dky výška Dky dálka Dci
09:15 60 m Dci
09:45 200 m Dky koule 5kg Dci
10:15 400 m Dci
10:30 800 m Dky výška Dci dálka Dky
10:45 1500 m Dci
10:50 koule 3kg Dky
11:15 4x200 m Dky
11:30 4x200 m Dci
12:00
paticka_SAP