Okresní kolo SAP - Přerov

hlavicka_SAP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje AŠSK Přerov, Gymnázium Jana Blahoslava a SPgŠ Přerov, SVČ Atlas - BIOS Přerov a atletický oddíl Sportovní klub Přerov 1908 z.s.

Datum

24.09.2019

Místo

Přerov (Alšova ulice (u zimního stadionu))

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová 725985972 vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Mgr. Pavel Kolomazník 777950861 kolomaznik@gjb-spgs.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Václav Klvaňa
Lékař ČČK Přerov
Výsledky zpracoval Uhlíř David 737572927 daviduhl@post.cz

Startují

ročníky 2000 - 2004
ročníky 2000 - 2004

Mohou startovat žáci středních škol (1. – 4. ročníky) a víceletých gymnázií (kvinta až oktáva) narození v letech 2000 až 2004.

Soutěže

Chlapci 60 m, 400 m, 1500 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dívky 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

  • Základní výšky ve skoku vysokém určí hlavní rozhodčí podle výkonnosti závodníků. Zvyšování laťky bude v celém průběhu soutěže o 4 cm! 
  • Ve skoku dalekém a ve vrhu koulí mají všichni závodníci pouze 4 pokusy!
  • Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v den závodu od 7.30 hodin v buňce za cílovou kamerou. 

Startovné

Startovné se neplatí.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pátku 6. 9. 2019 do pondělí 23. 9. 2019, 20:00 hodin.

Šatny

  • Šatny a veškeré sociální zařízení je k dispozici v 1. patře budovy nad cílovou rovinkou.
  • Do prostoru šaten je zakázáno vstupovat v tretrách!!!
  • Šatny slouží pouze pro převlečení a za případné ztráty pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli závodní kanceláře. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v závodní kanceláři, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna pracovníkem ČČK Přerov, který bude v prostoru u závodní kanceláře.

Časový pořad

úterý, 24.9.2019

Čas Disciplíny
08:30 výška Dci dálka Dky koule 5kg Dci
09:10 60 m Dky
09:30 60 m Dci
09:40 200 m Dky
09:50 400 m Dci
10:00 výška Dky
10:10 800 m Dky koule 3kg Dky
10:15 dálka Dci
10:25 1500 m Dci
11:00 4x200 m Dky
11:20 4x200 m Dci
12:15 Vyhlášení výsledků
paticka_SAP