Náborové závody pro mladé adepty atletiky

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sušice, z.s.

Datum

21.9.2019

Místo

Sušice (Volšovská 42, 342 01 Sušice)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Václav Svoboda 774231753
Ředitel závodu Farták Josef
Hlavní rozhodčí Milada Váňová
Technický ředitel Uher Jaroslav
Časomíru zajišťuje Zdeněk Weber 777591100 weber.zdenek@gmail.com
Výsledky zpracoval Zdeněk Weber

Startují

ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009

Náborové závody jsou určeny pro hochy a dívky věkových kategorií Přípravka (ročníky 2008 a 2009), Minipřípravka (ročníky 2010 a 2014) 

Skok o tyči - dorostencky a žákyně - bude předsunut od 14:00 hodin - tento závod se uskuteční jen za přčíznivého počasí

Soutěže

Dorostenci 100 m, 600 m, dálka, koule 5kg, oštěp 600g
Dorostenky 100 m, 600 m, tyč, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Atletická přípravka-hoši 60 m, 300 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 200 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 300 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 200 m, dálka, kriket
Žáci 100 m, 600 m, dálka, koule 4kg, oštěp 500g
Ml. žáci 60 m, 400 m, dálka, koule 3kg, oštěp 400g
Ml. žákyně 60 m, 400 m, dálka, koule 2kg, oštěp 400g
Žákyně 100 m, 600 m, tyč, dálka, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Počty startujících ve skoku dalekém u žactva - finálové pokusy vždy 5 + 5 žákyň a žáků

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v den závodu od 13:00 hod. v pravé straně tribuny stadionu.

Zde také oddíly/kluby hromadně uhradí startovné nejpozději do 14:00 hodin.

 

Startovné

Závodníci uhradí startovné hospodáři závodu ve výši 100,-- Kč za jednoho závodníka.

 

Startovné v den závodu uhradí závodníci ve výši 150,-- Kč na závodníka.

Úhradu provedou v kanceláři v tribuně na pravé straně, od 13:00 do 14 :00 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to dne 11.9.2019 od 06:30 hod.  do dne 19.9.2019 do 19:00 hod. . Závodníci, kteří nejsou registrovaní v ČAS podávají přihlášky samostatně nebo prostřednictvím svých oddílů panu Václavovi Svobodovi, případně se mohou, ve výjimečných případech, přihlásit v den konání v kanceláři závodu. Přihláška na místě musí být uskutečněna do 14:00 hodin a o zařazení závodníka v takovém případě rozhoduje ředitel závodu.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, pouze na převlečení. Šatny jsou neuzamykatelné a pořadatel neručí za případné ztráty. Pořadatel neručí za odložené věci. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na pravé straně tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 21.9.2019

Čas Disciplíny
14:00 tyč Dky tyč Žky
14:30 60 m EleH 60 m EleHm dálka Dci dálka Žci dálka Žcm koule 2kg Žkm koule 3kg Dky koule 3kg Žky oštěp 400g Žcm oštěp 500g Žci oštěp 600g Dci
14:50 60 m EleZ 60 m EleZm dálka EleH dálka EleHm
15:00 kriket EleZ kriket EleZm
15:10 60 m Žkm
15:20 60 m Žcm
15:30 100 m Dky 100 m Žky
15:40 100 m Dci 100 m Žci dálka EleZ dálka EleZm dálka Dky dálka Žkm dálka Žky kriket EleH kriket EleHm
15:50 200 m EleZm 200 m EleHm koule 3kg Žcm koule 4kg Žci koule 5kg Dci oštěp 400g Žkm oštěp 500g Žky oštěp 500g Dky
16:00 600 m Žky 600 m Dky
16:20 400 m Žkm 400 m Žcm
16:40 600 m Dci 600 m Žci
17:00 300 m EleZ 300 m EleH
17:20 Vyhlášení

Stravování

V restauraci přímo v přízemí tribuny stadionu, před tribunou venkovní zahrádka. Kavárna též s venkovním posezením je u vedlejšího plaveckého bazénu.