Slovácký běh

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hradiště

Datum

13.10.2019

Místo

Uherské Hradiště (Masarykovo nám., Uherské Hradiště, 68601)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Kunt Pavel 603510310
Hlavní rozhodčí Lubomír Tomeček
Lékař MUDr. Lumír Fila

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1929 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009

A minižákyně   2010 a mladší    300m   1xMO(malý okruh),      B  minižáci   2010 a mladší    300m  1xMO,        C předžákyně   2009-2008  600m   2xMO,     D  předžáci   2009-2008   600m  2xMO,   E  mladší žákyně   2007 - 2006   900m   3xMO,
F mladší žáci   2007 - 2006   900m    3xMO,       G  starší žáci    2005 - 2004    1250m  1xVO(velký okruh),         H  starší žákyně    2005 - 2004    1250m 1xVO,     I dorostenky   2003 - 2002    2500m   2xVO,     J dorostenci  2003 - 2002   2500m
2xVO,     K  juniorky  2001 - 2000    2500m   2xVO,     L   junioři   2001 - 2000    2500m   2xVO,      M  ženy   99 a starší      5000m   4xVO,    N   muži - vytrvalci     99 a starší     10 000m  8xVO,    O   muži veteráni   40 a více let    5000m 4xVO,   T  ženy  veteránky  35 a starší   5000m  4xVO.    Lidový nesoutěžní   - bez omezení -  2000m

Soutěže

Muži Přespolní běh
Ženy Přespolní běh

Technická ustanovení

Závod se běží na čipy. Každý závodník již od nejmladší kategorie obdrží číslo a čip, který si upevní nad kotník. Čip se musí po skončení závodu odevzdat. Závodí se dle pravidel atletiky. Závod probíhá za částečného silničního provozu, proto je nutno dbát pokynů pořadatelů a příslušníků MP. Trať - ulice města. Upozornění - závodníci startují na vlastní nebezpečí se všemi důsledky z toho plynoucími.
ČASOVÝ POŘAD:   10:00 minižákyně  , 10:05 minižáci,  10:15  předžákyně,  10:30  předžáci,   10:45   mladší žákyně,   10:55   mladší žáci,   11:05 starší žáci a žákyně, 11:25  dorostenky, dorostenci, juniorky, junioři, ženy + veteránky, 12:00 muži vytrvalci hlavní závod, muži  veteráni,  12:45   nesoutěžní lidový běh.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8.30 v místě startu.

Startovné

Startovné 20,- Kč :  Minižáci, minižačky, předžáci, předžačky.
Startovné 50,- Kč:  Mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, mládež - chlapci, dívky.
Startovné 100,- Kč: Dospělí.
Lidový běh: Účastník 20,- Kč.
 

Přihlášky

Přihláška přes registrační systém: https://online.atletika.cz/prihlaska/Account/LogOn?id=40740&idGroup=9
Konec přihlášek v sobotu 13.10.2018 do 24:00, potom v místě závodu do 20 minut do startu dané kategorie.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8.30 v závodní kanceláři.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ve Sportovní hale TJ Sl. Slávia a ZŠ Komenského od 8.00.

Zdravotní služba

MUDr. Lumír Fila.

Časový pořad

neděle, 13.10.2019

Čas Disciplíny
10:00 Přespolní běh M Přespolní běh Ž

Další informace

Vyhlášení vítězů proběhne po skončení dané kategorie. Každý startující je klasifikován a odměněn v přihlášené kategorii. Pořadatel si vyhrazuje právo zásahu do časového pořadu v případě malého počtu startujících v kategorii. Součástí Slováckého běhu je i v letošním roce nesoutěžní lidový běh.
Finanční odměny:
Kategorie : Muži elite 1. až 3. místo /5000,-/3000,-/2000,-( vypsaný limit 32 minut, při nedosažení limitu krácení odměny na polovinu).
Kategorie : Ženy elite 1. až 3. místo /3000,-/2000,-/1000,-( vypsaný limit 19 minut, při nedosažení limitu krácení na polovinu).
Kategorie : Ženy a muži veteránky a veteráni věcné odměny.
Lidový běh: Účastníci dostanou občerstvení, ovoce a účastnické číslo.