Krajské přebory ve vícebojích mladšího žactva a přípravek

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje TJ Šumperk, z.s.

Datum

9.10.2019

Místo

Šumperk (Žerotínova 55)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Tomáš Vykydal 777582996 tom.vykydal@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Jiří Hynek
Časomíru zajišťuje Tomáš Vykydal
Výsledky zpracoval Jarmila Hynková

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Atletická přípravka-hoši čtyřboj
Atletická přípravka-dívky čtyřboj
Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

V kategorii (mladší žactvo, přípravka) může nastoupit celkem 20 závodníků za oddíl (např. 15 mladších žáků a 5 mladších žákyň apod.).

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v kanceláři nad cílem od 12:30.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 30.9. 2019 do 7.10. 2019 do 20:00.

Šatny

Budou k dispozici v basketbalové hale. Slouží pouze k převlečení. Za případné ztráty pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

MUDr .Katarina Berková

Časový pořad

středa, 9.10.2019

Čas Disciplíny
17:00 pětiboj Žcm Finále pětiboj Žkm Finále čtyřboj EleH Finále čtyřboj EleZ Finále
casak