Oddílové přebory v dálce a tyči

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Čáslav z.s.

Datum

16.9.2019

Místo

Čáslav

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jana Červenková

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Mix tyč, dálka, koule 2kg, koule 3kg, koule 4kg, koule 5kg, koule 6kg, kladivo 3kg, kladivo 4kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 11.9.___ do 16.9.___

Časový pořad

pondělí, 16.9.2019

Čas Disciplíny
16:30 tyč Mix kladivo 3kg Mix kladivo 4kg Mix
17:00 dálka Mix
17:30 koule 2kg Mix koule 3kg Mix koule 4kg Mix koule 5kg Mix koule 6kg Mix