Závod ve skoku o tyči – náhrada za KPD

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Hradec Králové

Datum

11.9.2019

Místo

Hradec Králové (Eliščino nábřeží 777)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Karel Ettler 724689651
Hlavní rozhodčí Bc. Karel Ettler

Startují

ročníky 1929 - 2007
ročníky 1929 - 2007

Soutěže

Muži tyč
Ženy tyč

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz)

Časový pořad

středa, 11.9.2019

Čas Disciplíny
17:00 tyč M tyč Ž