Atletický čtyřboj - krajské finále Olomouc

AŠSK

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

2.10.2019

Místo

Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, Olomouc)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Robert Novotný

Startují

ročníky 2004 - 2006
ročníky 2004 - 2006

Závodí 5 ti členná družstva základních škol a odpovídajících ročníků nižších gymnázií v kategorii IV. (8. a 9. třída).

Soutěže

Žáci 60 m, 1000 m, výška, dálka, koule 4kg, kriket
Žákyně 60 m, 800 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket

Technická ustanovení

Disciplíny:

sprint               - 60 m
vytrvalost        - starší žákyně 800 m, starší žáci 1.000 m
skok                - polovina družstva skok daleký, polovina skok vysoký (3+2 nebo 2+3)
hod (vrh)         - staršího žactvo polovina družstva hod míčkem, polovina vrh koulí (žákyně 3kg, žáci 4kg), (3+2 nebo 2+3).

V technických disciplínách mají všichni závodníci 3 pokusy. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po 4 centimetrech. Základní výšky ve skoku vysokém budou určeny na poradě vedoucích družstev.

Bodování:
Výkony se bodují podle platných tabulek ČAS. Do výkonu se započítávají bodové zisky 4 nejlepších závodníků. Při stejném bodovém součtu získává lepší umístění družstvo, jehož poslední započítaný závodník dosáhl vyššího počtu bodů.

Postup:
Do republikového finále, které se uskuteční v květnu 2020 v Opavě, postoupí vítězné družstvo z krajského finále.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v kanceláři AK Olomouc v 1. patře atletické haly od 8 hodin.

Přihlášky

Do pondělí 30. září 2019 do 12:00 hod na e-mail  AK Olomouc: info@atletikaolomouc.cz

Přihláška musí obsahovat název školy, jmenovitou soupisku družstva s ročníkem narození a disciplínami ve kterých bude závodník startovat.

Při prezenci vedoucí družstev předloží potvrzenou soupisku. Závodní kancelář bude otevřena v 1. patře atletické haly v době 9:00 – 9:30.

Časový pořad

středa, 2.10.2019

Čas Disciplíny
09:30 Porada vedoucích
10:00 60 m Žci výška Žky dálka Žky
10:30 koule 4kg Žci kriket Žci
11:00 60 m Žky
11:15 výška Žci dálka Žci
11:30 koule 3kg Žky kriket Žky
12:15 800 m Žky
12:30 1000 m Žci