Hvězdy v Nehvizdech 3. ročník DNA ALUTEC KK mezinárodního atletického mítinku

Pořadatel

Technicky zajišťuje ATHLOS, spolek, AK Sokol Nehvizdy

Datum

22.01.2020

Místo

Nehvizdy (Bedřicha Mouchy 1001)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Tomáš Vojtek 725 885 650
Ředitel závodu Tomáš Vojtek
Hlavní rozhodčí Jakub Kubálek
Technický ředitel Martin Mazáč
Hlasatel Štěpán Škorpil
Lékař Český červený kříž
Režie YOTIVA.CZ
Hospodář Pavel Beznoska
Výsledky zpracoval Jakub Kubálek

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 1930 - 2000

Soutěže

Muži výška, dálka, koule 7,26kg
Ženy výška, dálka, koule 4kg

Technická ustanovení

Skok vysoký - zvyšování

Ženy                           165 – 170 – 174 – 178 – 182 – 185 – 188 – 191 – 193 – 195…

Muži                           195 – 200 – 205 – 210 – 215 – 219 – 223 – 226 – 228 – 230...


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hale od 11 hodin.

Startovné

Se neplatí.

Přihlášky

Do národního programu přes kancelář atletického svazu do 20:00 hod. 20.1.2020.

Mezinárodní program pouze na email fiesta@cbox.cz a info@hvezdyvnehvizdech.cz

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 14:00 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky jedno startovní číslo, na prsou.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno na běžecké rovince nebo v gymnastickém sálu "C" v 1. patře.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostorách haly, který bude označen.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat 60 min před zahájením závodu na sektoru své disciplíny. 

Šatny

Šatny i sprchy budou označeny. Za odložené věci v šatně pořadatel neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v den závodu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli. Při vkladu 500 Kč nebo 25 EUR.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách.

Zdravotní služba

Bude zajištěna Českým červeným křížem.

Časový pořad

středa, 22.1.2020

Čas Disciplíny
15:00 koule 4kg Ž Finále koule 7,26kg M Finále
16:45 Závod vozíčkářů na 60m
17:00 Slavnostní zahájení mítinku
17:15 dálka M dálka Ž
18:30 výška Ž
19:00 koule 7,26kg M
20:00 výška M

Stravování

V hale bude připraven bufet.

Parkování

VIP parking bude označen cedulemi.

Parkování bude označeno cedulemi.

Akreditace, vstupenky

Pro novináře a foto bude označeno.

Vstup na akci je zdarma.