Uzavřené oddílové víceboje

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Stará Boleslav, z.s.

Datum

5.10.2019 - 6.10.2019

Místo

Stará Boleslav

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Jaroslav Veselý
Hlavní rozhodčí Mgr. Jindřiška Pluhařová
Časomíru zajišťuje Machota Ondřej

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci a žačky, mladší žáci a žačky z AO Atletika Stará Boleslav.

Soutěže

Dorostenci desetiboj
Dorostenky sedmiboj
Juniorky sedmiboj
Junioři desetiboj
Muži desetiboj
Ženy sedmiboj
Žáci devítiboj
Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj
Žákyně sedmiboj

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Časový pořad vícebojů bude upravován podle počtu přihlášených závodníků v jednotlivých věkových kategoriích.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 9:00 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 04.10.2019 02:00 do 04.10.2019 23:59.

Nezaregistrované domácí závodníky (např. z přípravky) přihlásí trenér předem na e-mail: voprsaleksps@gmail.com

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 5.10.2019

Čas Disciplíny
10:00 pětiboj Žcm
10:10 pětiboj Žkm
10:20 sedmiboj Žky
10:30 devítiboj Žci
10:40 sedmiboj Ž sedmiboj Jky sedmiboj Dky
10:50 desetiboj M desetiboj Jři desetiboj Dci

neděle, 6.10.2019

Čas Disciplíny
10:00 sedmiboj Ž sedmiboj Jky sedmiboj Dky sedmiboj Žky devítiboj Žci
10:40 desetiboj M desetiboj Jři desetiboj Dci