Klubové přebory v netradičních disciplínách

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletika Holešov, z.s.

Datum

25.10.2019

Místo

Holešov

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jakub Hřib
Hlavní rozhodčí Jakub Hřib

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Technická ustanovení

Klubové přebory v netradičních disciplínách jsou vypsány jako RODINNÝ VÍCEBOJ. 

Disciplíny: 1.) tandemový běh na 40 metrů, 2.) 40 metrů střídavé žabáky, 3.) hod raketkou na cíl, 4.) 40 metrů překážek, 5.) molkky-házení do 30 bodů 6.) štafetové skákání v pytli

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.10. do 23.10.2019, do 20:00, výjimečně je možné přihlásit se v den soutěže, nejpozději do 15:00.

Časový pořad

pátek, 25.10.2019

Čas Disciplíny
15:30 rodinný víceboj

Další informace

Závod je vypsán pro kategorie přípravek a mladšího žactva. Startovat je možné individuálně v dané kategorii, a také v rámci RODINNÝCH TÝMŮ, pro které je závod speciálně určen. 

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET KLASICKÉ I MÉNĚ TRADIČNÍ DISCIPLÍNY A ZJISTIT, KDO Z RODINY BUDE V NETRADIČNÍM VÍCEBOJI NEJŠIKOVNĚJŠÍ!