Oddílový závod ve vrhu koulí

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ŠAK Pardubice, Benešovka, z. s.

Datum

2.10.2019

Místo

Pardubice (Stadion Dukla)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Martin Skřivánek
Hlavní rozhodčí Pavel Studnička

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___