Oddílové závody v pětiboji mladšího žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ŠAK Pardubice, Benešovka, z. s.

Datum

9.10.2019

Místo

Pardubice

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Skřivánek Martin
Hlavní rozhodčí Eva Zálabská

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___