Atletická středa

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC TRACK & FIELD Brno z.s.

Datum

9.10.2019

Místo

Brno - Ponava (ulice Drobného, stadion za Lužánkami)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Karel Walter 775720138
Hlavní rozhodčí Ivan Sobotka

Startují

ročníky 1950 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1950 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Závod je vypsán pro všechny mužské a ženské kategorie.

ZAHÁJENÍ ZÁVODU V 16:00 HOD

DISCIPLÍNY: VRH KOULÍ

 

Soutěže

Dorostenci koule 5kg
Dorostenky koule 3kg
Juniorky koule 4kg
Junioři koule 6kg
Muži koule 7,26kg
Ženy koule 4kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel IAAF.
Každý závodník má v soutěži k dispozici 6 pokusů a závodí s náčiním o hmotnosti odpovídající své kategorii.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Přihlášky je možné zaslat na e-mail: info@trackandfield.cz 

Přihlašování je možné i na místě. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno v areálu atletického stadiónu, přičemž platí  zákaz rozcvičování s nářadím mimo sektor a bez dozoru rozhodčích. 

Kontrola náčiní

Závodníci a závodnice mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici, pořadatel neručí za případné ztráty.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 9.10.2019

Čas Disciplíny
16:00 koule 3kg Dky koule 4kg Jky koule 4kg Ž koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M

Parkování

Parkování zdarma v areálu nebo jeho těsné blízkosti.

Další informace

KONTAKT:

Track & Field Brno
Lidická 1875/40, Brno 60200
e-mail: info@trackandfield.cz

Karel Walter, tel. 775 720 138