Oddílový pětiboj mladšího žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Start Havířov

Datum

16.10.2019

Místo

Havířov (M. Kudeříkové 14, Havířov)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Tomáš Kopecký 721600632 info@atletikahavirov.com
Hlavní rozhodčí Jan Polášek

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___