14. ročník Mikulášské haly žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

07.12.2019

Místo

Praha-Stromovka (Atletická hala Otakara Jandery - areál OLYMP CENTRUM SPORTU MV - Stromovka, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7, 170 00)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jindřich Linhart 723304588
Technický ředitel Jindřich Linhart 723304588
Časomíru zajišťuje Petr Šimůnek
Výsledky zpracoval Martin Smetana 602699900

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

V disciplínách mladšího žactva budou připuštěny ke startu pouze ročníky 2006 - 2007.

V disciplínách staršího žactva - dálka, koule, 800 m - budou připuštěny ke startu pouze ročníky 2004 - 2005.

V disciplínách: 60 m, 150 m, 300 m a výška startuje bez rozdílu mladší a starší žactvo ročníků 2004 až 2007.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 800 m, 60 m př.
Ml. žákyně 800 m, 60 m př.
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Prezentace k jednotlivým disciplínám se uskuteční v jejich sektoru nejpozději 15 minut před stanoveným začátkem disciplíny.

Za platnou zdravotní prohlídku startujících odpovídá u mládeže do 18 let zákonný zástupce.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena dne 7.12.2019 od 8:30 hodin.

Startovné

Startovné:  80,-Kč za disciplínu.

Přihlášky

Přihlášky nejpozději 40 minut před zahájením disciplíny na vyplněném lístečku, který bude k dispozici pod schody u vstupu na tzv. VIP. Tento čitelně vyplněný lístek se odevzdává při placení startovného v okně závodní kanceláře v přední části haly.

Rozcvičování

Bude probíhat v nafukovací hale s umělou trávou vedle atletické haly a ve spojovacím  tunelu mezi halou a centrální posilovnou nebo na venkovní atletické dráze.

Šatny

Budou k dispozici v letních šatnách naproti vchodu do atletické haly. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je v hale O. Jandery ve vyznačeném prostoru a je zajištěna přímo na ploše haly za vrhačským sektorem.

Časový pořad

sobota, 7.12.2019

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žkm dálka Žky koule 4kg Žci
10:20 60 m př. Žcm
10:35 60 m př. Žky
10:50 60 m př. Žci
11:05 1. VYHLAŠOVACÍ BLOK 60m př.žky ml., 60m př. žci ml., 60m př.žky st., 60m př. žci st.
11:15 60 m Žky
12:30 60 m Žci
13:00 dálka Žci koule 3kg Žky
13:20 2. VYHLAŠOVACÍ BLOK 60m žky, 60m žci, dálka žky st., koule žci st.
13:30 800 m Žkm výška Žky
13:40 800 m Žcm
13:50 3. VYHLAŠOVACÍ BLOK 800m žky ml., 800m žci ml., dálka žci st., koule žky st.
14:00 800 m Žci
14:10 800 m Žky
14:20 4. VYHLAŠOVACÍ BLOK 800m žci st., 800m žky st., výška žky
14:30 150 m Žky výška Žci
15:45 150 m Žci
16:45 5. VYHLAŠOVACÍ BLOK 150m žky, 150m žci, výška žci
16:55 300 m Žky
17:35 300 m Žci
18:15 6. VYHLAŠOVACÍ BLOK 300m žky, 300m žci

Stravování

Zajištěno v prostoru haly v prostoru tzv. VIP.

Další informace

Upozornění :  časový pořad je pouze orientační a může být upraven během závodu, vzhledem k počtu přihlášených závodníků !!!

Vyhlášení vítězů: závodníci na 1. místě získají pohár a medaili, závodníci na 2. a 3. místě medaili.