Závody ve skoku vysokém

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub AHA Vyškov, z. s.

Datum

22.10.2019

Místo

Vyškov (Sídliště Osvobození 682/56, Vyškov, 682 01)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Mgr. Jiří Němeček 517 325 651 bruzekjiri@seznam.cz
Ředitel závodu Mgr. Jiří Němeček 517 325 651 bruzekjiri@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Jiří Kalda
Technický ředitel Ing. Karel Borovec 517 325 651 k.borovec@zsletnipole.cz
Lékař Mgr. Jiří Němeček 517 325 651 bruzekjiri@seznam.cz

Startují

ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2008
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2008

Soutěže

Dorostenci výška
Dorostenky výška
Žáci výška
Ml. žáci výška
Ml. žákyně výška
Žákyně výška

Technická ustanovení

Základní výšky:

Mladší žákyně 105 cm

Mladší žáci 110 cm

Starší žákyně 110 cm

Starší žáci 120 cm

Dorostenky 110 cm

Dorostenci 120 cm

Zvyšování po 5 cm 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve sportovní areálu školy od 7.50 hodin.

Startovné

Závodníci, kteří nejsou žáky ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole a členy AHA Vyškov zaplatí 60 Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 16. 10. 2019 23.59 hodin do 21. 10. 2019 do 18.00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v: tělocvičnách, nebo ve sportovním areálu školy

Šatny

Šatny jsou k dispozici ve škole, a to pro všechny závodníky.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty


Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. 

Zdravotní služba

Zdravotník celé akce je Mgr. Jiří Němeček 

Časový pořad

úterý, 22.10.2019

Čas Disciplíny
08:00 výška Žkm Finále výška Žcm Finále
11:00 výška Žky Finále výška Žci Finále výška Dky Finále výška Dci Finále

Další informace

Neregistrované závodníky zasílají školy, oddíly do pátku 18. 10. 2019 do 14.00 hodin na email: bruzekjiri@seznam.cz

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí!!!

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny časového pořadu podle počtu přihlášených závodníků!!!