Hustopečské skákání

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Atletika Hustopeče, z.s.

Datum

08.02.2020

Místo

Hustopeče (Městská sportovní hala, Šafaříkova 22, Hustopeče, 693 01)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Zbyněk Háder 702204306 reditel@zsvestonice.cz
Hlavní rozhodčí Jiří Kubíček
Technický ředitel Stanislav Joukal
Hlasatel J.Přibáň, M.Strouhal, Z. Háder

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

 

Kategorie muži A a ženy A jsou zařazeny do seriálu HJ GRAND PRIX 2020 a jsou pouze na pozvání.

Soutěže

Dorostenci výška
Dorostenky výška
Juniorky výška
Junioři výška
Muži výška
Ženy výška

Technická ustanovení

Základní výšky:
dorostenci, junioři                            155 cm
dorostenky, juniorky, ženy B       140 cm
muži B                                                  190 cm

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.
Pořadatelé si vyhrazují právo upravit základní výšky a časový harmonogram podle počtu přihlášených závodníků.

Rozběžiště je pokryto umělým povrchem, možno použít tretry s hřeby do 9 mm.
Ostatní povrch haly jsolu parkety, na kterých je přísný zákaz vstupu v tretrách.

Závody jsou s hudebním doprovodem, závodníci si mohou donést vlastní nahrávky, je ale nutné se s dostatečným předstihem domluvit s technikem.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář pro prezentaci, změny nebo dodatečné přihlášky (nutné schválení ředitelem závodu) je otevřena ve vestibulu haly od 09.00 hodin. Prezentace bude ukončena vždy 10 min. před zahájením každé kategorie.

Startovné

Závodníci startují bez startovních vkladů ve všech kategoriích.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 23.01.2020 do 04.02.2019 do 22:00 hod.
nebo písemně na adresu: reditel@zsvestonice.cz.

Šatny

Pro závodníky jsou v hale k dispozici dvě mužské a dvě ženské šatny. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu haly. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránkách závodu: www.hustopecskeskakani.cz.

 

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v hale.

Časový pořad

sobota, 8.2.2020

Čas Disciplíny
09:00
10:00 výška Dci výška Jři
11:30 výška Dky výška Jky výška Ž
13:00 výška M
17:00 výška Ž
19:00 výška M

Stravování

Stravování je možné v bufetu v prostorách haly.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na parkovištích v blízkosti Městské sportovní haly.

Další informace

První tři v každé kategorii obdrží diplomy a věcné ceny. Od juniorských kategorií budou udělovány i peněžité odměny. Peněžité odměny se udělují pouze v případě účasti alespoň tří závodníků v kategorii. V případě rovnosti se peněžitá odměna dělí.

Junioři, juniorky, ženy B - 1.000,- Kč / 600,- Kč / 400,- Kč
Muži B - 2.000,- Kč / 1.500,- Kč / 1.000,- Kč

www.hustopecskeskakani.cz