Zimní Pražská tyčka

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Univerzitní sportovní klub Praha

Datum

19.02.2020

Místo

Praha-Strahov (přetlaková hala Strahov, Vaníčkova ulice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Pavel Beran st. 602312746 prazskatycka@volny.cz
Technický ředitel Pavel Beran ml. 603859597 info@vocogo.eu
Hlasatel Jacek Přibáň

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002

1. v závodě mužů a žen startují jen pozvaní závodníci a závodnice

2. v závodě od 12hodin (Pohár tyčkařské mládeže) startuje 5 + 5 vybraných závodníků a závodnic - základní výška 320/280cm

Soutěže

Juniorky tyč
Junioři tyč
Muži tyč
Ženy tyč

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí ředitel závodu ve spolupráci s managerem mítinku.

V Poháru tyčařské mládeže jsou základní výčky 320/280cm.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Přihlášky k Poháru tyčařské mládeže zasílejte na email technického ředitele do 17. 2. 2020 do 20:00.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyhlašovány. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna v průběhu celého závodu.

Časový pořad

středa, 19.2.2020

Čas Disciplíny
12:00 tyč Jky tyč Jři
15:00 tyč M
15:30 tyč Ž