VZHŮRU BRNO - Memoriál J. Sečkáře + Akademické MČR

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub AK Olymp Brno, spolek a Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno

Datum

25.08.2020

Místo

Brno (Technická 2896/2, 616 69)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Mgr. Tomáš Klíma 608972704 tomas.klima@hotmail.com
Technický delegát Tomáš Vojtek 725885650 tomvojtek@seznam.cz
Technický delegát Mgr. Petr Kotyza - Akademické MČR
Ředitel závodu Ing. Petr Sláčala, MBA 602556551 slacalap@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Jakub Kubálek
Technický ředitel Tomáš Vojtek 725885650 tomvojtek@seznam.cz
Hlasatel PaedDR. Štěpán Škorpil
Lékař Český červený kříž
Vedoucí ceremonielu Mgr. Alena Nezdařilová
Hospodář Ing. Eliška Kutrová
Časomíru zajišťuje Mgr. Petr Kotyza
Výsledky zpracoval Mgr. Martin Juránek

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2007 - 2008

Na základě přihlášek provede technický delegát výběr atletů/atletek. Přednostně budou vybraní účastníci Akademického MČR. 

Možný start junorů/juniorek i dorostenců/dorostenek v případě, že budou vybráni technickým delegátem. 

Žákovský čtyřboj je pouze pro brněnské kluby. Maximální počet přihlášených mládežníků za jeden oddíl je 10.

Přihlášky akademiků pouze na https://forms.gle/ZJMpAGb6ccbYmyRX9 přihlašují vysoké školy. Závodníci, které bude přihlašovat klub a jsou součástí Akademického mistrovství - tedy akademičtí sportovci, je nutné tuto skutečnost oznámit na mail kotyza@fsps.muni.cz. Pro všechny je pak povinností prokázat se u prezentace potvrzením o studiu nebo studijním průkazem

Seznam nevybraných závodníků bude zveřejněn na www.atletika.cz dne 23. 8. 2020.

 

 

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 800 m, dálka, kriket, čtyřboj
Ml. žákyně 60 m, 800 m, dálka, kriket, čtyřboj

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Přihlášky akademiků pouze na  https://forms.gle/ZJMpAGb6ccbYmyRX9  přihlašují Vysoké školy nebo individuálně závodníci. Závodníci, které bude přihlašovat klub a jsou současně Akademického mistrovství – tedy akademičtí sportovci je nutné tuto skutečnost oznámit na mail kotyza@fsps.muni.cz . Pro všechny je povinností se u prezentace prokázat potvrzením o studiu nebo platným studijním průkazem. 

Technický delegát zveřejní 24. 8. 2020 na webu www.atletika.cz a www.vzhurubrno-mjs.cz seznam vybraných závodníků. 

Soutěže v hodu diskem a hodu kladivem proběhnout ve sportovním areálu Žabovřesky: stadion Tyršovo hřiště Pod lesem, Brno-Žabovřesky, Jana Nečase 1.

Postupový klíč v bězích na 100 m. Postupují první dva závodníci v rozběhu, další časem.

Memoriálové disciplíny a PRIZE MONEY:

400 m Ž - 5000 - 3000 - 1500 Kč

100 m M, 100 m Ž, 1500 m M, 400 m př. M, koule M, oštěp M, oštěp Ž, trojskok Ž, dálka M - 2500 - 1500 - 1000 Kč

V případě nesplnění výkonostního limitu bude vyplaceno 50 % vyhrané částky.

Výkonostní limity jsou: 

400 m Ž    53.99, 100 m M 10.39, 100 m Ž  11.55, 1500 m M   3:43, 400 m př. M  51.90, koule M   19,00, oštěp M   75,00, oštěp Ž    53,50, trojskok Ž   13,25, dálka M    760

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na tribuně od 8:00 hodin.

Startovné

Pozvaní atleti žádné neplatí. Ostatní 100 Kč za disciplínu. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 01.8.2020 20:00 do 23.8.2020 20:00.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8:30 h v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Vyzvednout startovní číslo si musí nejpozději 60 min před zahájením disciplíny.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovacím stadionu - 400 m, 4 dráhy po obvodu, 6 drah v rovince, povrch Mondo, umělá tráva uvnitř.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve vymezeném prostoru. ( start na 150 m)

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v prostoru hlavní tribuny. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím nebo rozhodčím.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže:
běhy 15 min., překážky 20 min., skoky, hody a vrhy  30 min před zahájením disciplíny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici u vchodu do areálu VUT.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na tribuně.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách.

Zdravotní služba

Zajištěna Českým červeným křížem v prostoru staru na 150 m a označena cedulemi.

Časový pořad

úterý, 25.8.2020

Čas Disciplíny
10:00 Hromadný odjezd závodníků kladivo+disk 3000 m Ž
10:20 5000 m M
10:45 800 m Ž
11:00 800 m M trojskok M kladivo 4kg Ž kladivo 7,26kg M
11:20 200 m Ž
11:30 disk 1kg Ž disk 2kg M
11:40 200 m M
12:00 3000 m př. Ž dálka Ž
12:20 3000 m př. M
12:45 400 m M
13:00 400 m př. Ž
13:30 I. Vyhlašovací blok
14:00 60 m Žkm čtyřboj Žkm
14:05 výška Ž
14:10 60 m Žcm čtyřboj Žcm
14:40 dálka Žkm kriket Žcm
15:20 dálka Žcm kriket Žkm
15:30 100 m Ž Rozběh
15:45 100 m M Rozběh
16:20 800 m Žkm
16:30 800 m Žcm
16:45 II. Vyhlašovací blok - děti
17:00 Slavnostní zahájení
17:05 400 m př. M Finále
17:10 koule 4kg Ž koule 7,26kg M Finále
17:15 výška M
17:20 1500 m M Finále
17:30 trojskok Ž Finále
17:35 oštěp 600g Ž Finále
17:40 1500 m Ž Finále
18:00 100 m Ž Finále
18:10 100 m M Finále
18:30 dálka M Finále
18:45 400 m Ž Finále oštěp 800g M Finále
19:00 110 m př. M Finále
19:15 100 m př. Ž Finále
19:30 4x100 m Ž
19:45 4x100 m M
20:00 4x400 m Ž
20:15 4x400 m M
20:30 III. vyhlašovací blok

Stravování

Na tribuně bude zajištěn bufet. 

Možnosti ubytování


Adresa
Web https://www.hotel-palacky.cz
Telefon +420 739 329 899
Email
Poznámka

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno před areálem na přilehlých parkovištích. 

Akreditace, vstupenky

Vstup na akci je zdarma. Každý závodník dostane v závodní kanceláři akreditační visačku.

Další informace

VZHŮRU BRNO!

LOGOTYP_VZHURU BRNO_25.8_Kreslicí plátno 1 kopie 2