Kladno hází a Kladenské memoriály

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub A. C. TEPO Kladno

Datum

16.09.2020

Místo

Kladno (Městský stadion Kladno - Sletiště, Sportovců 456, Kladno)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Klesnil Jiří
Předseda OV
Klesnil Jiří
Ředitel závodu
Kubálek Jakub
Hlavní rozhodčí
Vladimír Veselý
Technický ředitel
Pufr Michal
Režie
Nedvídek Adam
Vedoucí ceremoniálu
Větrovcová Hana

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 1930 - 2000

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, výška, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, výška, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 10:00 v prostoru tribuny.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 26.8.2020 do 9.9.2020 22:00 hodin

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat ve svolavatelně dle určených časů prezentace.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v atletické hale.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v atletické hale.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné před atletickou halou. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy 20 min., Technické disciplíny 30 min.

Šatny

Šatny budou k dispozici v atletické hale. Šatny jsou určeny pro převlečení účastníků. Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru svolavatelny

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru tribuny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách u vstupu do areálu.

Zdravotní služba

Bude umístěna v horní části tribuny.

Časový pořad

středa, 16.9.2020

Čas Disciplíny
11:00 kladivo 4kg Ž
12:20 kladivo 7,26kg M
13:30 disk 1kg Ž
15:00 výška Ž disk 2kg M
16:00 Slavnostní zahájení
16:15 oštěp 600g Ž
16:20 100 m M
16:25 koule 4kg Ž
16:35 100 m Ž
16:50 400 m M
16:55 trojskok M
17:00 výška M
17:10 400 m Ž
17:25 800 m Ž
17:35 oštěp 800g M
17:40 800 m M koule 7,26kg M
17:55 200 m M
18:10 200 m Ž
18:24 1500 m M
18:30 Zakončení mítinku

Stravování

Stravování bude formou stánkového prodeje. Další možností je občerstvení ve FIT Centru v areálu, případně v restauraci Sleťák vedle stadionu.

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno na parkovišti v těsné blízkosti stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na parkovišti vedle stadionu a v prostoru bývalých kasáren.

Další informace

Odměny 

    1.m 2.m 3.m 4.m 5.m
100m M 1 000 € 600 € 400 € 300 € 200 €
100m Ž 1 000 € 600 € 400 € 300 € 200 €
200m M 100 € 80 € 60 €    
200m Ž 100 € 80 € 60 €    
400m M 500 € 400 € 300 € 200 € 100 €
400m Ž 500 € 400 € 300 € 200 € 100 €
800m M 100 € 80 € 60 €    
800m Ž 500 € 400 € 300 € 200 € 100 €
1500m M 1 000 € 600 € 400 € 300 € 200 €
Výška M 500 € 400 € 300 € 200 € 100 €
Výška Ž 500 € 400 € 300 € 200 € 100 €
Trojskok M 300 € 200 € 100 €    
Koule M 1 000 € 600 € 400 € 300 € 200 €
Koule Ž 500 € 400 € 300 € 200 € 100 €
Disk M 500 € 400 € 300 € 200 € 100 €
Disk Ž 500 € 400 € 300 € 200 € 100 €
Kladivo M 500 € 400 € 300 € 200 € 100 €
Kladivo Ž 500 € 400 € 300 € 200 € 100 €
Oštěp M 1 000 € 600 € 400 € 300 € 200 €
Oštěp Ž 1 000 € 600 € 400 € 300 € 200 €
Logo - česká verze